BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Dotacje przyznane w 2014 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tzw. trybie małych grantów

Katalog priorytetowych zadań publicznych znajduje się w Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Obszar: Oświata i wychowanie

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
238 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu Edukacyjne warsztaty z asertywności dla dzieci w wieku adolescencji - publikacja 15-05-2014 25 5 000 zł

 

Obszar: Upowszechnianie kultury

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 186 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne  Prezydent Miasta Ryszard Nowak oraz Sądeckie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na "Salon muzyczny" - publikacja 3-01-2014  23  5 000 zł 
198   Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu Przygotowanie i realizacja spektaklu "Pułkownik Ptak" - publikacja 3-01-2014 30  5 000 zł 
199   Związek Miłośników Muzyki Wspólne kolędowanie - czyli koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej Parafii Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu - publikacja 3-01-2014 27  7 000 zł 

 

Obszar: Ochrona zdrowia

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
239 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Rozwój stacjonarnej opieki hospicyjnej - publikacja 19-05-2014 29 5 000 zł

 

Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
201  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu Pożyteczne zimowisko 2014 - publikacja 3-01-2014 24  4 000 zł **
207  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska  Nocny Bieg Mikołajkowy "ODNALEŹĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" - publikacja 10-01-2014  21  2 500 zł 
210  Stowarzyszenie TURKUS na rzecz Aktywności Lokalnej  Kulig w Rytrze dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi - publikacja 10-01-2014   20   2 500 zł 
218  Stowarzyszenie TWÓJ UŚMIECH  Zdobywam nowe umiejętności zwiększam swoje szanse na samodzielność - publikacja 10-01-2014 20   3 000 zł 
228  Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Nowym Sączu   Juggling for you and me - poznajmy samych siebie - publikacja 30-01-2014 24 3 000 zł 
230  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich  Jestem trzeźwym sportowcem - znam zasady! Konkurs wiedzy o zasadach w piłkę nożną - publikacja 30-01-2014  21   2 500 zł
231 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych "SANDECIENSIS" Projekt Prymus - publikacja 30-01-2014 22   5 000 zł
236 Stowarzyszenie Sursum Corda Wakacje bez używek - program profilaktyki pierwszorzędowej - publikacja 08-05-2014 24  1 500 zł 
237 Stowarzyszenie Sursum Corda Fiesta rodzinna - Bezpieczne Wakacje - publikacja 13-05-2014 26  10 000 zł 
240 Parafia pw. Św. Heleny Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Osiedla "HELENA" zagrożonej uzależnieniami - publikacja 19-05-2014 23  6 000 zł
242 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Najpiękniejszy dzień lata - Nowy Sącz" - publikacja 16-06-2014 26 7 500 zł 
243 Teatr TM Przeciwdziałanie uzależnieniom - "Przypadki z życia wzięte" w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" - publikacja 9-07-2014 22 6 000 zł 
244 Stowarzyszenie "Dla Miasta" Wolna rodzina. Stop alkohol. Stop narkotyki. - publikacja 8-08-2014 21 6 000 zł
245 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" Razem przeciw zagrożeniu patologiami społecznymi - publikacja 18-08-2014  25 4 000 zł
248 Stowarzyszenie SURSUM CORDA  Zostań Dyplomowanym Świętym Mikołajem - publikacja 18-11-2014 22 1 500 zł

 ** Rezygnacja z przyznanej dotacji

Obszar: Kultura fizyczna

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 176 Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza   X Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu wojskowym członków Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej - publikacja 8-01-2014  25 3 500 zł 
178  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu  VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci 7-9 lat im. A. Siei - publikacja 8-01-2014  20 2 500 zł 
 180 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu    VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Działaczy Sportowych im. Adama Siei - publikacja 8-01-2014  20 2 500 zł 
182 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu    XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategoriach młodzieżowych o Puchar Prezydenta Miasta Nowy Sącz - publikacja 8-01-2014     21 2 000 zł 
 183 Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz  Organizacja Turniejów Rugby dla dzieci i młodzieży - publikacja 8-01-2014  26 3 000 zł 
190 Stowarzyszenie PIAST na rzecz Aktywnego Trybu Życia   VII Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży - publikacja 10-01-2014 25   2 000 zł
 191 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "DĄBRÓWKA"  Bieg św. Rocha "Wokół Dąbrówki" - publikacja 10-01-2014  21  1 500 zł 
 193  Stowarzyszenie DLA MIASTA  VI Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - publikacja 10-01-2014 22  2 000 zł 
 197 Sądecki Klub Piłki Siatkowej "DUNAJEC-MPW"   Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej - kadet 1/4 Mistrzostw Polski - publikacja 10-01-2014 25  3 000 zł 
 204 Małopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony kraju   Wieloetapowy turniej strzelecki, oraz przeprowadzenie otwartych rocznicowych zawodów strzeleckich - publikacja 13-01-2014 26  4 000 zł 
213 Miejski Klub Sportowy SANDECJA w Nowym Sączu   Organizacja turnieju sportowego dla młodzieży - publikacja 10-01-2014  24 4 000 zł 
 212 Stowarzyszenie TURKUS na rzecz Aktywności Lokalnej  Rozpoczęcie sezonu rowerowego - piknik 3 majowy - publikacja 10-01-2014   22  2 000 zł
 214 Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" 
 Zawody pływackie dla niepełnosprawnych - publikacja 15-01-2014 23  2 000 zł 
215 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "HALNY" w Nowym Sączu  Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza - publikacja 15-01-2014  22  1 000 zł 

 

Obszar: Pobudzanie rozwoju 3. sektora

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 188  Sądeckie Towarzystwo Sportowe SUPERFIGHTER  Organizacja zajęć szkoleniowo informacyjnych pod nazwą "Niewidzialna ręka" - publikacja 9-01-2014 25  4 000 zł 
 226 Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej   Sądecka organizacja szuka wolontariusza - sądecki wolontariusz szuka organizacji - publikacja 22-01-2014 25  8 000 zł 

 

Obszar: Rozwój przedsiębiorczości

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 174  Stowarzyszenie SĄDECKI ELEKTRYK  Własna firma - pomysł na życie - publikacja 10-01-2014  26    6 500
175 Fundacja "POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI"   Sądecka specjalność - publikacja 10-01-2014 25  3 500 

 

Opracowanie:

Biuro Prezydenta Miasta