BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Dotacje przyznane w roku 2012 z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Obszar: Oświata i wychowanie

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 5  Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Zimowe warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - Edycja 2 - publikacja 4-01-2012 25 5 500 zł
 17  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska  Wędrówki z Małym Księciem - publikacja 5-01-2012 27 7 000 zł
30  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ Wakacje w sąsiedztwie - 2012 - publikacja 11-01-2011 28 8 000 zł
277 Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka  Bezpieczne góry - II - publikacja 17-01-2011 26 3 500 zł
280  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu  Ferie zimowe 2012 - publikacja 23-01-2012 26  5 000 zł
314 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ Kalendarz małej kultury - publikacja 7-03-2012 25 5 000 zł 
325 Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej Książka pn. Album mody Nowego Sącza - ubiory mieszkańców miasta w XIX i na początku XX wieku oraz spotkania edukacyjne z młodzieżą - publikacja 20-03-2012 24 4 500 zł
 326 Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość  Sądecka Akademia Dziecięca - Młodzi naukowcy promują Nowy Sącz - publikacja 21-03-2012 25 4 500 zł
329 Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz - Biegonice Podaj łapę - jak rozmawiać z psem - publikacja 27-03-2012  22 6 000 zł
 337 Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Aktywności Lokalnej  Organizacja warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych dla mieszkańców Nowego Sącza - publikacja 10-04-2012  20  2 000 zł
 349 Małopolskie Centrum Edukacji "MEC"  "Młodzież pamięta" - w 94 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę - publikacja 02-05-2012  20 3 000 zł

 

Obszar: Upowszechnianie kultury

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
348 Stowarzyszenie Animatorów Kultury X Konkurs Wyborów Miss Ziemi Sądeckiej w ramach Konkursu Miss Polonia 2012' - publikacja 26-04-2012 29 10 000 zł

 

Obszar: Ochrona zdrowia

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
74 Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża - publikacja 12-01-2012 26 1 500 zł
 281 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - publikacja 24-01-2012 28 3 500 zł
313 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA Aktywni z autyzmem - gimnastyka z elementami masażu wsparciem procesu rehabilitacji dzieci z autyzmem - publikacja 7-03-2012 24 3 000 zł 
346 Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Przygotowanie i uczestnictwo grupy 60 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w Festiwalu RADOŚĆ TWORZENIA Z ŚW. MIKOŁAJEM - publikacja 27-04-2012 20 2 000 zł
347 Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym MAJÓWKA - spotkanie dzieci z niepełnosprawnością głęboką i znaczną  - publikacja 27-04-2012 20 1 000 zł
353 Stowarzyszenie RADOSNE SERCA Turnus rehabilitacyjny - publikacja 28-05-2012 21 6 000 zł 

 

Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
62

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Dzieci Doktora Korczaka - XXII Nocny Bieg Mikołajkowy - publikacja 12-01-2012

24

 3 000 zł

283

Parafia Ducha Świętego

 Cykl szkoleniowy PIĘKNY UMYSŁ - publikacja 30-01-2012

25

 7 000 zł

315

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

Unikaj nałogu - metodą dialogu -
publikacja 08-03-2012 

20

 4 500 zł

316

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Superwizja realizatorów programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców" połączona z konferencją pn."Rozmawiajmy z nastolatkami"
- publikacja 09-03-2012

26

 7 000 zł

 318

Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "Fun Ride Team" 

 Góry na kółkach - mała liga MTB
- publikacja 15-03-2012

 17

 3 000 zł

 331

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD

 Zanim będzie za późno - kreatywna profilaktyka w walce z uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom - publikacja 30-03-2012

21 7 000 zł

 332

Stowarzyszenie PIAST Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia

Półkolonie letnie dla dzieci z terenu miasta Nowy Sącz, edycja 2012 - publikacja 3-04-2012

22 3 000 zł
341 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL Zatrudnienie socjalne w CIS STOPIL w celu reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych - publikacja 17-04-2012 22  6 000 zł
345 Fundacja Św. Cyryla i Metodego Prawidłowa relacja ojca z dzieckiem jako czynnik chroniący młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych - publikacja 25-04-2012 20 4 500 zł
350 Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu (SPS) "Krąg czystych serc" - publikacja 04-05-2012 18  3 000 zł
351 Parafia pw. św. Małgorzaty Dożywianie rodzin patologicznych i z problemami alkoholowymi - publikacja 08-05-2012 26 10 000 zł
352 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Piknik rodzinny z zabawami, konkursami edukacyjnymi "Serce za serce" - publikacja 18-05-2012 22  4 000 zł
358 Klub Sportowy JEDNOŚĆ Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień - publikacja 18-07-2012 26  4 000 zł
362 Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu Wyjazd integracyjny młodzieży z programem profilaktyki uzależnień - publikacja 07-08-2012 26 4 000 zł
364 Parafia pw. św. Małgorzaty Dożywianie rodzin patologicznych z problemami alkoholowymi - publikacja 16-08-2012 25  5 000 zł

 

Obszar: Kultura fizyczna

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
67 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Wiosenna impreza na orientację - TĘDZY CHADZAŁA HISTORIA - publikacja 12-01-2012 27  1 846 zł
 223 Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN Zwody w sankorolkach - publikacja 17-01-2012 19 2 000 zł
 288 Sądecki Klub Bokserski GOLDEN TEAM Mistrzostwa Polski w Boksie - publikacja 31-01-2012 25  5 000 zł
292 Stowarzyszenie Dla Miasta Wyścigi samochodów terenowych quadów, motorów - publikacja 6-02-2012 22 3 000 zł
293 Stowarzyszenie Dla Miasta Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej - Festyn Rowerowy - publikacja 6-02-2012 26 7 000 zł
294 Miejski Klub Sportowy Olimpia-Beskid-Gór-Stal Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza - publikacja 8-02-2012 24  4 000 zł
 295 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Zgrupowanie dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną - publikacja 8-02-2012 23  4 000 zł
301 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu Szkolenie i zawody wędkarskie - publikacja 14-02-2012 25 3 154

 

Obszar: Turystyka

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
38 Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH AMAZONEK im. Heleny Włodarczyk w Nowym Sączu Solina źródłem zdrowia - publikacja 12-01-2012 18 2 000 zł
59  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska II gra miejska W POSZUKIWANIU PIERŚCIENIA ŚWIĘTEJ KINGI - publikacja 12-01-2012  23  2 000 zł
 323 Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei  Impreza regionalna - przejazd pociągiem RETRO trasą dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Nowego Sącza do Chabówki - publikacja 22-03-2012 19 1 500 zł
338 Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych START XLIII Międzynarodowy Rodzinny Kajakowy Spływ Przyjaźni rz. Poprad na trasie miast partnerskich Stara Lubovnia - Nowy Sącz - publikacja 11-04-2012  19 1 500 zł
340 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział BESKID w Nowym Sączu Popularyzacja krajoznawstwa, miasta oraz Sądecczyzny poprzez wydawnictwo turystyczne BESKID - publikacja 17-04-2012 21  800 zł
343 Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja wycieczki - publikacja 23-04-2012 19  700 zł
374 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział BESKID w Nowym Sączu Przeprowadzenie XIX Festiwalu Piosenki Turystycznej PTTK - publikacja 2-10-2012 24  500 zł 
 375 Nowosądecka Izba Turystyczna   Nowosądecki Laur Turystyczny 2012 - publikacja 2-10-2012 19   1 000 zł

 

Obszar: Współpraca zagraniczna miasta

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
13 Stowarzyszenie Krąg Współpracy Nowy Sącz-Schwerte Sądeckie spotkanie rodzin polskich i niemieckich - publikacja 9-01-2012 26 8 000 zł
35  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Nowy Sącz Wizyta studyjna w Stryju - wymiana doświadczeń Stowarzyszeń - publikacja 11-01-2012  21 7 000 zł

 

Obszar: Ekologia i ochrona środowiska

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
355 Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki odpadami - publikacja 4-06-2012 22  2 809,00

 

Obszar: Przeciwdziałanie bezrobociu

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
312 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL Indywidualne programy reintegracji społecznej i zawodowej - publikacja 7-03-2012 29  6 045 zł.

 

Obszar: Pobudzanie rozwoju III sektora

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
28 Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM Zostań wolontariuszem hospicyjnym - publikacja 9-01-2012 23 6 500 zł
297 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom podstawowy - publikacja 8-02-2012 24  4 500 zł*
298 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom zaawansowany - publikacja 8-02-2012 24  3 000 zł*
 299 Stowarzyszenie DLA MIASTA Zostaw swój 1% w Nowym Sączu - publikacja 7-02-2012 24  10 000 zł
 317 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - publikacja 13-03-2012 24 2 000 zł
342 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Profesjonalne wnioski dotacyjne - publikacja 20-04-2012 28  8 000 zł
373 Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI" V Forum Organizacji Pozarządowych - publikacji 24-09-2012  21  3 000 zł

 * Rezygnacja z przyznanej dotacji

 

Obszar: Pomoc społeczna

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
300 Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Profilaktyka bezdomności 2012 - publikacja 14-02-2012 29 10 000 zł

 

Obszar: Zarządzanie kryzysowe

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
7 Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Program poprawy wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - Edycja 4 - publikacja 9-01-2012 27 5 000 zł
287 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION  Sądecka Akademia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - publikacja 31-01-2012 27 5 000 zł

 

Opracowanie:

Biuro Prezydenta Miasta