Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


 

BIP - Urząd Stanu CywilnegoURZĄD STANU CYWILNEGO

 

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 1 i 2
Telefon: 18 443 79 88, 18 44 86 551

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 7.30-13:00 oraz 14:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-14:30

 

Kierownik Urzędu - Monika Lichoń 

tel. 18 44 86 551

 

Zastępca Kierownika Urzędu - Bożena Poremba

tel. 18 44 86 552

 

Zastępca Kierownika Urzędu - Katarzyna Sznerich

tel. 18 44 86 581

 

Katalog usług

 

Pracownicy:

Małgorzata Bajerska-Sadłoń

tel. 18 44 86 546

Iwona Drozdowska

tel. 18 44 86 548

Adrian Hybel

tel. 18 44 86 546

Magdalena Janur

tel. 18 44 86 514

Justyna Jarosz tel. 18 44 86 546

Paulina Kościółek

tel. 18 44 86 514

Katarzyna Kościsz

tel. 18 44 86 548

Aneta Łaś

tel. 18 44 86 546

Kalina Łukacz tel. 18 44 86 514

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych.

 

Zakres zadań Urzędu Stanu Cywilnego to w szczególności:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów.
 • Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego:
  • urodzeń (skrócone, zupełne, skrócone wielojęzyczne),
  • małżeństw (skrócone, zupełne, skrócone wielojęzyczne),
  • zgonów (skrócone, zupełne, skrócone wielojęzyczne).
 • Realizacja nadania numeru PESEL i zameldowania dzieci nowo urodzonych na terenie Polski oraz wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
 • Wprowadzania zmian w ewidencji PESEL, wynikających z aktów stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku  nazwiska męża matki.
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka.
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed  zawarciem  małżeństwa.
 • Przyjmowanie zapewnień do ślubów na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kompletowanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Organizacja uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (śluby konkordatowe).
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia ślubu poza granicami kraju.
 • Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.
 • Sprostowania aktów stanu cywilnego.
 • Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 • Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
 • Organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 • Wpisywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego.
 • Prowadzenie archiwum akt zbiorowych i ksiąg stanu cywilnego.

Pełny katalog usług z opisem formy wykonania usługi, wykazem wymaganych dokumentów, opłat i innych informacji jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Nowego Sącza:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,291621,urzad-stanu-cywilnego.html