Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Nowy Sącz - Chełmiec - Podegrodzie - Naszacowice - Stary Sącz

24 km; wycieczka zachodnimi obrzeżami Kotliny Sądeckiej, ciekawa zarówno dla miłośników folkloru (Podegrodzie), jak i archeologii i historii (grodziska : w Chełmcu, Podegrodziu, Naszacowicach). 

6 km - Świniarsko 
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski z 1786 roku, drewniany. Wewnątrz późnorenesansowy retabulum z XVI/XVII wieku w formie tryptyku. 

8 km - Brzezna 
Na terenie majątku ziemskiego działa znany w Małopolsce Instytut Sadownictwa. Nowo wybudowany kościół pw. Ciała i Krwi Pańskiej. 

13 km - Podegrodzie 
      Na tzw. "Grobli" stwierdzono istnienie osady z początku epoki żelaza (ok. 900 lat p.n.e.) oraz ślady kultury łużyckiej. Drugim obok "Grobli" obiektem archeologicznym na terenie Podegrodzia jest tzw. "Zamczysko", gdzie stwierdzono istnienie osady kultury łużyckiej i w okresie rzymskim (400 r. n.e.), na której później wzniesiono gródek wczesnośredniowieczny, istniejący tu XI wieku. Kościół parafialny pw. św. Jakuba, wzniesiony w latach 1830 - 35. Podegrodzie jest etniczną "stolicą" regionu Lachów Sądeckich. Najcenniejsze eksponaty etnograficzne z tej i sąsiednich wsi zgromadzone zostały w 1975 roku przez Zofię i Stanisława Chrząstowskich Muzeum Lachów Sądeckich - Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

17 km - Naszacowice 
   
Wieś w dolinie Słomki, która w tym miejscu uchodzi do Dunajca. Na wzgórzu Grodzisko jedno z najważniejszych na Sądecczyźnie stanowisk archeologicznych.

 

Stary Sącz 
    
Miasto - muzeum z malowniczo wpisanym w pejzaż zespołem klasztoru sióstr klarysek, położone na południowym skraju Kotliny Sądeckiej. Centrum zajmuje nadrzeczną terasę, utworzoną pomiędzy północno-wschodnimi stokami Miejskiej Góry i opływającymi ją potokiem Moszczenica a rzeką Poprad. 
     Jeden z najstarszych ośrodków miejskich na terenie Ziemi Sądeckiej, położone w pobliżu ujścia Popradu do Dunajca. Miasto pochodzi z XIII wieku i jest nierozerwalnie związane z osobą księżnej Kingi, gdzie spędziła ona ostatnie lata swojego życia. Fundatorka klasztoru wyniesiona została na ołtarze przez Jana Pawła II.

Warto zobaczyć:

  • Zespół klasztorny ss. klarysek (1280 r.): kościół św. Trójcy, klasztor - "Dom Kapelana", mury obronne, baszta, wieża bramna zwana Zegarową,
  • Zespół urbanistyczny z 2 poł. XIV w., 
  • Rynek z częściowo zachowaną zabudową małomiasteczkową, nawierzchnią z "kocich łbów", w środku miasta studnia,
  • "Dom na Dołkach"- obecnie muzeum Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Starego Sącza,
  • Kościół św. Elżbiety z XIII w., zniszczony i odbudowany w stylu gotyckim i barokowym,
  • Kościół św. Rocha,


    Stary Sącz jest ważnym ośrodkiem dla turystyki krajoznawczej. Jest  dobrym miejscem wypadowym w Pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego.

    Jest również ważnym centrum pielgrzymkowym. W klasztorze pp. klarysek znajdują się relikwie św. Kingi.
 
 zdjęcie Starego Sącza z lotu ptaka