Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Komunikaty Biura Prasowego


21172

Zakończył się konkurs na nazwę obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu

2019-05-24

Prezydent Ludomir Handzel ogłosił propozycje, jakie zostały nadesłane przez mieszkańców miasta do konkursu na nazwę sześciu obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu.


21171

Wspólne stanowisko samorządów w sprawie przebiegu korytarza DK75

2019-05-24

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel przesłał Ministrowi Infrastruktury, Andrzejowi Adamczykowi, kopię wspólnego stanowiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego oraz Starosty Nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie przebiegu korytarza drogi krajowej DK75, przyjętego 20 maja 2019 r., w którym wyrażone zostało poparcie dla propozycji uzgodnionej przez jednostki samorządu terytorialnego podczas spotkania w Iwkowej dnia 4 kwietnia 2019 roku.


21169

Hiszpański Koncert u Prezydenta

2019-05-24

Za nami już 250 Koncertów u Prezydenta. W czwartkowy wieczór (23 maja) w Sali Reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza wystąpiły gościnnie artystki z Hiszpanii: Rosa Mateu (sopran) oraz Anna Ferrer (fortepian). Wśród słuchaczy obecny był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Magdalena Majka.


21166

Pomysł na rozwiązanie problemów na ulicy Zakładników

2019-05-23

Wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek spotkał się z mieszkańcami i przedsiębiorcami z ulicy Zakładników, aby pomóc w wypracowaniu korzystnego rozwiązania konfliktu, jaki istnieje pomiędzy nimi od wielu lat. Mieszkańcy narzekają na uciążliwości związane ze zlokalizowanymi na tej ulicy zakładami, które zajmują się między innymi sortowaniem odpadów, dotyczące ciężarówek poruszających się z nadmierną szybkością, po drodze bez poboczy.


21158

Komunikat Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla dotyczący pogotowia przeciwpowodziowego

2019-05-23

Szanowni Mieszkańcy Nowego Sącza,w ostatnich dniach intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie stanów wód w ciekach wodnych przepływających przez teren Miasta Nowego Sącza. W związku z powyższym podjąłem decyzję o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego.


21157

Uroczystości przekazania sztandaru I PSP

2019-05-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej Marek Uszko zapraszają na uroczystość przekazania I Batalionowi Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa odtworzonego sztandaru I Pułku Strzelców Podhalańskich. Uroczystości odbędą się w Nowym Sączu 2 czerwca 2019 roku.


21155

Pracownicze Plany Kapitałowe - zaproszenie na konferencję

2019-05-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Polski Fundusz Rozwoju, w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zapraszają na konferencję na temat funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych. Konferencja rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca, o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.


21150

Prezydent monitoruje sytuację nad sądeckimi rzekami

2019-05-22

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel wraz radnym Rady Miasta Grzegorzem Ledzińskim, dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztofem Setlakiem oraz pracownikami tego Wydziału, udał się nad Łubinkę, w celu sprawdzenia stanu wody tej rzeki.


21148

Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego

2019-05-22

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na potoku Łubinka przepływającym przez teren Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), ogłaszam w dniu 22 maja 2019 r. od godz. 10:00 na terenie Miasta Nowego Sącza - pogotowie przeciwpowodziowe.


21147

Informacja Prezydenta dotycząca dalszego funkcjonowania MKS Sandecja S.A.

2019-05-22

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel przedstawił radnym informację w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja S.A. Na wniosek prezydenta Rada Miasta podjęła również uchwałę o przekazaniu kwoty 4, 8 mln zł na rzecz klubu.


21146

Bezpłatna pomoc prawna i księgowa dla nowosądeckich organizacji pozarządowych

2019-05-22

Miasto Nowy Sącz przyznało Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku dotację na udzielanie lokalnym organizacjom pozarządowym bezpłatnego, profesjonalnego i indywidualnego wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i księgowego. Celem zadania jest podniesienie poziomu profesjonalizmu działania nowosądeckich organizacji pozarządowych.


21143

Kampania edukacyjna pod hasłem „Czyste powietrze w naszych rękach”

2019-05-22

25 maja w godzinach od 10:00 do 18:00 na nowosądeckim Rynku odbywać się będą antysmogowe targi wystawiennicze, połączone z prezentacją nowoczesnych, a przy tym proekologicznych form instalacji grzewczych, między innymi pomp ciepła, kotłów gazowych i na biopaliwo, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.


21141

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w SIM

2019-05-21

21 maja 2019 roku Prezes Zarządu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki SIM.


21137

Uczniowie ze Schwerte po raz 24. w Nowym Sączu

2019-05-21

W Nowym Sączu przebywa ponad 40-osobowa dzieci ze Schwerte - miasta partnerskiego Nowego Sącza. Uczniowie zwiedzają nasze miasto i okolice, biorą również udział lekcjach w Szkole Podstawowej nr 2. W trakcie pobytu grupa, wraz z nauczycielami, uczestniczyła w spotkaniu z zastępcą prezydenta Nowego Sącza, Magdaleną Majką.


Spotkanie w sprawie problemów na ulicy Zakładników

2019-05-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z ulicy Zakładników oraz radnych Rady Miasta Nowego Sącza na spotkanie w sprawie bieżących problemów, jakie występują w obrębie tej ulicy.