BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Wykazy pomocy publicznej

W wypełnieniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku:

2019 | 2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 


 

 

 

 

Informacje zawarte w wykazie pochodzą ze sprawozdań rocznych o udzielonej pomocy publicznej przekazywanych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 

 

 

Stronę redaguje:
Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14 (I piętro),
tel. +48 18 444 05 01 do 02,
e-mail: wpr@nowysacz.pl