Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2022 

 

28. TURYSTYKA- "Zawada dla każdego !!! Pora na zmiany!!!"-w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 11 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

 27. TURYSTYKA- "Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0."-w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 11 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

26.TURYSTYKA - "Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa poznają się na nowo i zwiedzają Polskę "-w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

 Termin składania ofert do 11 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

25. TURYSTYKA - "Millenium bliżej mieszkańców"- w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 11 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

24. KULTURA FIZYCZNA - "Siatkówka łączy pokolenia" - w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 9 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

23. KULTURA FIZYCZNA - "Piłka nożna dla każdego" - w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 9 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

22. KULTURA FIZYCZNA - "Sportowa Poręba" - w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 2 czerwca 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

21.TURYSTYKA
Termin składania ofert do 19 maja 2022 r. do godz. 15:30

 • Ogłoszenie
 • Lista podmiotów ubiegających się
 • Wyniki postępowania konkursowego

20. TURYSTYKA
Termin składania ofert do 25 marca 2022 r. do godz. 15:30


19. KULTURA FIZYCZNA: Prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza Lokalnego Ośrodka "Kibice Razem"
Termin składania ofert do 21 marca 2022 r. do godz. 15:30


18. OCHRONA ZDROWIA
Termin składania ofert do 17 marca 2022 r. do godz. 15:30


17. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
Termin składania ofert do 17 marca 2022 r. do godz. 15:30


16. KULTURA I SZTUKA
Termin składania ofert do 07 marca 2022 r. do godz. 15:30


15. OCHRONA ZDROWIA
Termin składania ofert do 9 lutego 2022 r. do godz. 15:30


14. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
Termin składania ofert do 9 lutego 2022 r. do godz. 15:30


13. KULTURA FIZYCZNA - "Siatkarski Nowy Sącz", w roku 2022, w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Termin składania ofert do 17 stycznia 2022 r.


12. KULTURA FIZYCZNA - „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” w roku 2022, stanowi część projektu „Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”, do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022
Termin składania ofert do 17 stycznia 2022 r.


11. KULTURA FIZYCZNA - „Zajęcia sportowe dla każdego mieszkańca” w roku 2022, w związku z przyjęciem przedmiotowego zadania do realizacji w wyniku procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2022
Termin składania ofert do 17 stycznia 2022 r.


10. POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie usług opiekuńczych
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


9. POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2022
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


8. POMOC SPOŁECZNA - Udzielanie schronienia dla opiekunów z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


7. POMOC SPOŁECZNA - Udzielanie pomocy osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


6. POMOC SPOŁECZNA  - Udzielanie pomocy osobom bezdomnym 
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


5. POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2022 
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


4. POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2022
(konkurs MOPS - publikacja BIP MOPS Nowy Sącz)
Termin składania ofert do 28.12.2021 r.


3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA -"MIEJSCE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW"
Termin składania ofert do 23.12.2021 r.


2. OCHRONA ZWIERZĄT - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
Termin składania ofert do 15.12.2021 r. 


1. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Termin składania ofert do 29.11.2021 r.|


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail:
bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS