Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Projekty realizowane przez miasto Nowy Sącz
w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 listopada 2006r.

Kwota dofinansowania:
14 439 096,46 PLN
3 969 973,56 €

RYNEK PRACY:

 1. "Bądź przedsiębiorcą - wsparcie i doradztwo dla przyszłych mikroprzedsiębiorstw"
 2. "Sądecko-Gorlicko-Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet"
 3. "Dać szansę"
 4. "Nowa praca"
 5. "Zatrudnienie - szansa ludzi młodych"
 6. "MŁODOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - PRACA"
 7. "Twój sukces w Twoich rękach"
 8. "Uzyskiwanie oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie technik spawalniczych"
 9. "Mechatronika - nowa jakość w edukacji zawodowej"
 10. "Nowoczesna szkoła zawodowa szansą na pracę"
 11. "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji"

INFRASTRUKTURA:

 1. "Przełożenie ciepłociągu z kładki ciepłowniczej na konstrukcję mostu 700-lecia na rzece Kamienica"

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

 1. "Budowa kolektorów A i B"
 2. "Modernizacja węzła przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu"
 3. "Rozwój infrastruktury komunalnej . kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawada w Nowym Sączu"

OŚWIATA:

 1. "Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz"
 2. Program stypendialny dla studentów "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
 3. "Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz"
 4. "Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2005/2006"

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE:

 1. "Stabilizacja stopnia wodnego z kamienia łamanego w korycie rzeki Dunajec km 110+770 ażurową ścianką Larsena"

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA:

 1. "WITAJ EUROPO! Nowa Europa szansą dla młodzieży Nowego Sącza"
 2. "Budowanie zespołu samorządowego w procesie akcesji polski do unii - staż szkoleniowy dla zarządzania projektami"
 3. "WITAJ EUROPO! - Bogata przeszłością, silna różnorodnością"
 4. "Sport uczy i łączy wszystkich"
 5. "Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na społeczeństwa w różnych krajach"
 6. "Honor Annorum" - leksykon etnoregionalny i słownik na stronach internetowych
 7. "Młodzież i demokracja w nowoczesnym społeczeństwie europejskim"
 8. "Promocja zdrowia w nowoczesnym społeczeństwie europejskim"
 9. "Ochrona środowiska naturalnego w nowoczesnym społeczeństwie europejskim"

KULTURA I SPORT:

 1. "Program budowy mini-boisk w Polsce"
 2. "Polsko - Słowacki Turniej Przyjaźni"