Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 

Akt odtworzony

Nowy Sącz, niestety, nie może pochwalić się oryginałem aktu lokacyjnego. Nie dotrwał on do naszych czasów. Wiadomo, że był przechowywany w sądeckim magistracie. Przetrwał kilka pożarów miasta w XV, XVI i XVII w., ale w wieku XIX znany już był tylko z osiemnastowiecznych transumptów (potwierdzonych kopii), przechowywanych w sądeckim skarbcu grodzkim. Pożar sądeckiego ratusza w 1894 r. zniszczył większość przechowywanych dokumentów miejskich – oryginałów i transumptów, dotyczących nie tylko grodu nad Dunajcem i Kamienicą.
 
Był to zbiór imponujący, liczący ok. 300 pergaminów, po Krakowie – najbogatszy ks. Jan Sygański – autor pierwszej historii miasta, musiał je widzieć, a w swojej „Historii Nowego Sącza” odnotował: „Archiwum mieściło, w wielkiej dębowej, kowanej staroświeckiej skrzyni o 3 zamkach, oryginalne pergaminowe przywileje królów polskich, nadane miastu, począwszy od Wacława II aż do Stanisława Poniatowskiego (…) Dnia 17 kwietnia 1894 r, w czasie okropnego pożaru miasta spłonął także ratusz a wraz z nim zetlała kowana skrzynia ze wszystkimi przywilejami.(…)”.
 
Księgi ławnicze, radzieckie, cechowe i pergaminy, które zachowały się do drugiej wojny światowej, wywieźli Niemcy w 1944 r.
 
Pomysł zrekonstruowania sądeckiego aktu lokacyjnego zmaterializował się w 2007 r. Na 715 –lecie lokacji miasta gospodarze otrzymali wyjątkowy prezent: odtworzony akt lokacyjny miasta.
Na podstawie zachowanych dokumentów i pieczęci z tamtego okresu z kancelarii Wacława II, tak w polskich jak i czeskich zbiorach, po wnikliwej, benedyktyńskiej i detektywistycznej pracy powstał pergamin – sądecki akt lokacyjny o wymiarach: szerokość - 456 mm, długość przed zagięciem zakładki – 500 mm, przy marginesach: górnym – 65 mm, lewym – 52 mm, prawym – 50 mm, zakładce - 70 mm.
Oryginał odtworzonego dokumentu jest w depozycie w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, a jego faksymila - w reprezentacyjnej sali ratusza.