Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


MAŁE GRANTY 2015
według obszarów współpracy


 
 

Obszar: Oświata i wychowanie


Oferta Nr 240
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych "SANDECIENSIS"
Zadanie: Projekt Prymus II
Data publikacji: 9/04/2015
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 

 

Oferta Nr 244
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu
Zadanie: Mediacje rówieśnicze - jak akceptować siebie i innych
Data publikacji: 27/05/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 Obszar: Upowszechnianie kultury

Oferta Nr 231
Wnioskodawca: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Koncert Galowy z okazji 30-lecia Towarzystwa
Data publikacji: 19/02/2015
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 zł

 

 

Oferta Nr 236
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"
Zadanie: Andrzej Szarek - katalog prac artysty
Data publikacji: 26/03/2015
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 

 

Oferta Nr 241
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Animatorów Kultury
Zadanie: Rymowanki dla małych i trochę większych
Data publikacji: 16/04/2015
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 

 

Oferta Nr 260
Wnioskodawca: Klub Inteligencji Katolickiej
Zadanie: Koncert "Myśleć sercem - Papieskie inspiracje"
Data publikacji: 5/10/2015
 

 

 

 Obszar: Ochrona zdrowia

Oferta Nr 226
Wnioskodawca: Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY
Zadanie: Grupowe zajęcia ruchowe 
Data publikacji: 4/02/2015
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

Oferta Nr 234
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"
Zadanie: "Żyj aktywnie tu i teraz dla siebie i dla innych" 
Data publikacji: 13/03/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

Oferta Nr 247
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"
Zadanie: Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia "Nadzieja"
Data publikacji: 22/06/2015
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 

 

Oferta Nr 253
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"
Zadanie: Grupowa rehabilitacja ruchowa
Data publikacji: 3.08.2015
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

Oferta Nr 254
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Klub integracyjny"
Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych
Data publikacji: 7.08.2015
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

Oferta Nr 259
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"
Zadanie: Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia "Nadzieja"
Data publikacji: 16/09/2015
 

 

 

Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

 

Oferta Nr 193
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu
Zadanie: Ferie zimowe 2015
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

Oferta Nr 197
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Nocny Bieg Mikołajkowy "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

Oferta Nr 199
Wnioskodawca: Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligii Obrony Kraju
Zadanie: Wyłonienie, integracja poprzez udział w zajęciach, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 214
Wnioskodawca: Klub Sportowy "EVAN"
Zadanie: Zajęcia sportów walki podczas ferii zimowych w Nowym Sączu 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 215
Wnioskodawca: Nowosądecki Klub Okinawa Karate
Zadanie: Profilaktyka poprzez sport
Data publikacji: 12/02/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

Oferta Nr 228
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Zadanie: Zatrudnienie socjalne w CIS STOPIL w celu reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych
Data publikacji: 13/02/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 229
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Animatorów Kultury
Zadanie: "SENIOREM BYĆ I DOBRZE ŻYĆ" organizacja spotkań seniorów z terenu miasta Nowy Sącz
Data publikacji:13/02/2015
Kwota przyznanej dotacji: 7 500 zł
 

 

 

Oferta Nr 235
Wnioskodawca: Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania "ARKA" w Tarnowie, Oddział Terenowy w Nowym Sączu
Zadanie: "Duchowość a trzeźwość" - kocham, więc nie piję!
Data publikacji: 3/03/2015 
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 239
Wnioskodawca: Stowarzyszenie MONAR
Zadanie: Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków
Data publikacji: 10/04/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 255
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "DLA MIASTA"
Zadanie: Nowy Sącz, mówi "STOP DOPALACZOM"
Data publikacji: 19/08/2015
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł
 

 

 Obszar: Kultura fizyczna

 

Oferta Nr 187
Wnioskodawca: Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Zadanie: Jedenaste Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu woskowym i członków Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 złOferta Nr 189

Wnioskodawca: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "HALNY" w Nowym Sączu
Zadanie: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 2 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 194
Wnioskodawca: Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz
Zadanie: Organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł
 

Oferta Nr 195
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "PIAST" Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia
Zadanie: Ósmy Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł
 

 

 

 

Oferta Nr 198
Wnioskodawca: Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligii Obrony Kraju
Zadanie: Organizacja zajęć strzeleckich w formie turnieju, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł


 


Oferta Nr 201

Wnioskodawca: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka
Zadanie: Szósty Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Ratowników Górskich
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

 

Obszar: Pobudzanie rozwoju 3. sektora

Oferta Nr 251
Wnioskodawca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadanie: Finanse i promocja - to nie taki trudne. Wzmacnianie kompetencji nowosądeckich organizacji pozarządowych 
Data publikacji: 31.07.2015
Kwota przyznanej dotacji: 7 500 zł
 

 


Oferta Nr 252
Wnioskodawca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadanie: Skąd wziąć środki na działalność statutową i jak najlepiej współpracować z samorządem? Wzmacnianie kompetencji nowosądeckich organizacji samorządowych 
Data publikacji 31.07.2015
Kwota przyznanej dotacji: 7 500 zł
 

Obszar: Rozwój przedsiębiorczości

Oferta Nr 211
Wnioskodawca: Fundacja "Pomyśl o przyszłości"
Zadanie: Młodzi aktywni 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 232
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: "Własna firma - pomysł na życie" druga edycja 
Data publikacji: 20.02.2015
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

  

 Obszar: Ekologia i ochrona zwierząt

 

Oferta Nr 190
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: SOS dla Sądecczyzny szósta edycja 
Data publikacji: 13/01/2015
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 238
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: Projekt witryny informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców miasta Nowego Sącza dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Data publikacji: 7/04/2015
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 


Oferta Nr 250
Wnioskodawca: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o. w Nowym Sączu
Zadanie: Zapobieganie bezdomności zwierząt - sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Nowego Sącza 
Data publikacji: 24/07/2015
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł


 

 

 

 

 


 

Kontakt:

Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, pierwsze piętro, pokój 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS