Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Przyjmowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów pochodzących z gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych

 

Wykaz przyjmowanego zużytego sprzętu;

NOVA Spółka z o.o. informuje, że na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (teren składowiska odpadów) przy ul. Tarnowskiej 120 funkcjonuje punkt przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Spółka posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr ewidencyjnym GIOŚ - E0005352Z oraz numer bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) - 000013077.

Procedura przyjmowania ZSEiE oraz zużytych baterii i akumulatorów:

  1. Rodzaje przyjmowanych odpadów określa tabela nr l.
  2. Odpady oznaczone gwiazdką*) to odpady zawierające substancje niebezpieczne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 póz. 1923).
  3. Odpady wyszczególnione w wykazie będą przyjmowane w Punkcie zbiórki ZSEiE przy ul. Tarnowskiej 120 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do !4:00 w dni robocze.
  4. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie nieuszkodzonych zużytych baterii i akumulatorów, kompletnego zużytego sprzętu RTY-AGD, oraz posegregowanego przez dostawce wg grup i rodzajów zawartych w wykazie (tabela nr 1).
  5. Spółka przyjmuje zużyte baterie i akumulatory oraz ZSEiE pochodzące z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.
  6. Cennik opłat dla podmiotów gospodarczych

Cena za przyjęcie l kg odpadów dla poszczególnych grup zgodnie z tabelą:

Tabela opłat przyjmowanego sprzętu