Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Programy realizowane ze środków budżetu państwa


26036

Zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów rozpoczynających nauakę w wyposażenia ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

2022-05-16

Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową, której dysponentem jestMinisterstwo Obrony Narodowej, dla Zespołu Szkół Nr 2 w związku z realizacją przez jednostkę programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.25763

Przebudowa drogi gminnej nr 293199K w km od 0+100 do 0+250 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Al. Wolności w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz

2022-02-22

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 153 581 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania.25761

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1601K w km od 0+236,00 do 0+355,00 ulicy Hallera z ul. Kochanowskiego w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz

2022-02-22

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 172 480 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania.25759

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+000 do 0+100, ulicy Generała Bora Komorowskiego z ul. Nawojowską w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz

2022-02-22

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 212 202 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania.


25641

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

2022-01-04

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Nr 2


25717

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Nowym Sączu

2021-12-30

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.


25622

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zdrojowej (293411K) w m. Nowy Sącz.

2021-12-28

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości41 328,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi