Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 Miejski System Powiadamiania SMS

 

Zarejestruj się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS

 

   

Bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o możliwości wystąpienia poważnych zagrożeń, burz, silnych wiatrów, katastrof i powodzi oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych od 1 sierpnia 2014 roku docierają do wszystkich zainteresowanych Sądeczan.
 

Jeżeli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

- sytuacjach kryzysowych w mieście zagrażających zdrowiu i życiu;

- zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce, podniesione stany wód i inne);

- wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne);

- publicznym transporcie zbiorowym (np. zmiany rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i inne);

- z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych);

- zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat, w tym od środków transportowych - dotyczy osób fizycznych i osób prawnych (Użytkownicy, którzy już są zarejestrowani w systemie, a chcą otrzymywać powiadomienia dot. podatków i opłat proszeni są o zarejestrowanie się w systemie wybierając interesującą ich kategorię).

 

Zarejestruj swój numer telefonu w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS.

 

Rejestracji w systemie można dokonać wysyłając SMS na numer 789 440 142 w treści wpisując wybrany prefix:

 

kategoria

prefix

Wszystkie Komunikaty

 

(Użytkownik będzie otrzymywał komunikaty z wszystkich kategorii,
z wyjątkiem tych dotyczących podatków i opłat)

NS.01

Wydarzenia Kulturalne i Sportowe

NS.02

Zagrożenia, ostrzeżenia, sytuacje kryzysowe (obszar całego miasta)

NS.03

Publiczny Transport Zbiorowy

NS.04

Gospodarka Komunalna

NS.05

Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat – dotyczy osób fizycznych

NS.06

Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat – dotyczy osób prawnych

NS.07

Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatku od środków transportowych – dotyczy osób fizycznych i prawnych

NS.08

 

 

Przed rejestracją zapoznaj się z Regulaminem usługi oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych: 


Miejski System Powiadamiania SMS - Regulamin i Klauzula informacyjna

 

Z systemu można się również wyrejestrować w dowolnym momencie wysyłając SMS o treści NS.STOP na numer 789 440 142.
 

  

W związku ze zmianą dotychczasowego operatora dostarczającego usługę wysyłki komunikatów SMS dokonano aktualizacji Regulaminu usługi. Aktualna wersja obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r.

 

 

 

 

Poprzednie wersje regulaminu:

 1. Miejski System Powiadamiania SMS - Regulamin usługi.

     Miejski System Powiadamiania SMS - Klauzula informacyjna

2. Plakat.