Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


OTWARTE KONKURSY OFERT

Urząd Miasta Nowego Sącza zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

 

 

  Otwarte konkursy ofert


Pożytek publiczny

Sport