Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Treść zapytania ofertowego - kliknij tutaj 

Formularz ofertowy - kliknij tutaj

 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 19.04.2022 r. do godziny 14:00.

Miejsce i sposób złożenia oferty:

  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – stowarzyszeniesof@gmail.com
     
  2. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 8 (sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 14.00). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Oferenta oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe 1/2022/SOF”.
     
  3. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Rynek 1,  33-300 Nowy Sącz pokój nr 8 (decyduje data wpływu oferty). W takim przypadku oferta winna być złożona  w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Oferenta oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe 1/2022/SOF”.

 

 

Nowy Sącz dnia 11.04.2022 r.