Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Generator ofert i sprawozdań eNGO


Wprowadzenie od roku 2022 generatora eNGO, ma za zadanie ułatwienie organizacjom pozarządowym wypełnianie ofert konkursowych oraz ofert tzw. "małych grantów" i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
Generator:
- pozwala wyeliminować najczęściej popełniane błędy, m.in. logiczne czy rachunkowe, w składanych ofertach oraz sprawozdaniach,
- umożliwia szybkie, proste i prawidłowe wypełnienie oferty i sprawozdania,
- prowadzi krok po kroku, zawiera objaśnienia.


Składanie ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym ("małe granty") na realizację zdań publicznych od roku 2022 następuje poprzez generator wniosków eNGO dostępny na stronie internetowej:

engo.nowysacz.pl

UWAGA!
Po złożeniu oferty w generatorze, należy ją wydrukować z systemu eNGO i złożyć w wersji papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, pok. 9 lub lub w Biurze Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, p. I., pok. 104.
Termin złożenia oferty to termin złożenia na dzienniku podawczym wydrukowanej z generatora wersji papierowej.

W razie chęci uzyskania pomocy przy wypełnianiu oferty w generatorze można kontaktować się:
Biuro Aktywności Obywatelskiej
tel. 18 44 90 687, poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.30-15.30
e-mail: bao@nowysacz.pl

Wszelkie zapytania odnośnie wsparcia technicznego prosimy kierować:
e-mail: pomoc@engo.org.pl
tel. 33 444 66 91, w dni robocze w godzinach: 8.00 - 16.00