Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


MAŁE GRANTY 2012
według obszarów współpracy 

 

Obszar: Oświata i wychowanie

Oferta Nr 5
Wnioskodawca: Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Zadanie: Zimowe warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - Edycja druga
Data publikacji: 4/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 500 zł

 

 

Oferta Nr 17
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Wędrówki z Małym Księciem 
Data publikacji: 5/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 

 

Oferta Nr 30
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ
Zadanie: Wakacje w sąsiedztwie 2012
Data publikacji: 11/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

 

 


Oferta Nr 277

Wnioskodawca: 
Zadanie: Bezpieczne góry edycja druga
Data publikacji: 17/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 zł

 

 

Oferta Nr 280
Wnioskodawca:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu
Zadanie: Ferie zimowe 2012 
Data publikacji: 23/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 


 

Oferta Nr 314
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ
Zadanie: Kalendarz małej kultury 
Data publikacji: 7/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 325
Wnioskodawca: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej
Zadanie: Książka pod nazwą Album mody Nowego Sącza - ubiory mieszkańców miasta w XIX wieku i na początku XX wieku oraz spotkania edukacyjne z młodzieżą 
Data publikacji: 20/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 326
Wnioskodawca: Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość
Zadanie: Sądecka Akademia Dziecięca - Młodzi naukowcy promują Nowy Sącz 
Data publikacja 21/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 329
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz - Biegonice
Zadanie: Podaj łapę - jak rozmawiać z psem
Data publikacja: 27/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł

 

 

Oferta Nr 337
Wnioskodawca: Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Aktywności Lokalnej
Zadanie: Organizacja warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych dla mieszkańców Nowego Sącza 
Data publikacji: 10/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 349
Wnioskodawca: Małopolskie Centrum Edukacji "MEC"
Zadanie: "Młodzież pamięta" - w dziewięćdziesiątą czwartą rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę
Data publikacji: 02/05/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

 

 

Obszar: Upowszechnianie kultury

Oferta Nr 348
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Animatorów Kultury
Zadanie: Dziesiąty Konkurs Wyborów Miss Ziemi Sądeckiej w ramach Konkursu Miss Polonia 2012
Data publikacji: 26/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 

 

Obszar: Ochrona zdrowia


 

Oferta Nr 74
Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie
Zadanie: Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
Data publikacji: 12-01-2012
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

Oferta Nr 281
Wnioskodawca:  Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu
Zadanie: Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
Data publikacji: 24/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 313
Wnioskodawca: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA
Zadanie: Aktywni z autyzmem - gimnastyka z elementami masażu wsparciem procesu rehabilitacji dzieci z autyzmem
Data publikacji: 7/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 346
Wnioskodawca: Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Zadanie: Przygotowanie i uczestnictwo grupy 60 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w Festiwalu RADOŚĆ TWORZENIA Z ŚW. MIKOŁAJEM
Data publikacji: 27/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 347
Wnioskodawca: Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Zadanie: MAJÓWKA - spotkanie dzieci z niepełnosprawnością głęboką i znaczną 
Data publikacji: 27/04/2012
Kwota przyznanej dotacji:1 000 zł

 

 

Oferta Nr 353
Wnioskodawca: Stowarzyszenie RADOSNE SERCA
Zadanie: Turnus rehabilitacyjny 
Data publikacji: 28/05/2012
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł


 

 

 Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

 

Oferta Nr 62
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Dzieci Doktora Korczaka - XXII Nocny Bieg Mikołajkowy
Data publikacji: 12/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 Oferta Nr 283
Wnioskodawca: Parafia Ducha Świętego
Zadanie: Cykl szkoleniowy PIĘKNY UMYSŁ
Data publikacji: 30/01/2012
Kwota przyznanej dotacji:7 000 zł

 

 

Oferta Nr 315
Wnioskodawca: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
Zadanie: Unikaj nałogu - metodą dialogu 
Data publikacji: 08/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł


 


Oferta Nr 316
Wnioskodawca: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
Zadanie: Superwizja realizatorów programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców" połączona z konferencją pod nazwą 
"Rozmawiajmy z nastolatkami"

Data publikacji: 09/03/2012
Kwota przyznanej dotacji:7 000 zł

 

 

Oferta Nr 318
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "Fun Ride Team"
Zadanie: Góry na kółkach - mała liga MTB
Data publikacji: 15/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

Oferta Nr 331
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD
Zadanie: Zanim będzie za późno - kreatywna profilaktyka w walce z uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom
Data publikacji: 30/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 332
Wnioskodawca: Stowarzyszenie PIAST Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia
Zadanie: Półkolonie letnie dla dzieci z terenu miasta Nowy Sącz, edycja 2012
Data publikacji: 3/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

 

 

Oferta Nr 341
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL
Zadanie: Zatrudnienie socjalne w CIS STOPIL w celu reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych
Data publikacji: 17/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł

 

 

 


Oferta Nr 345

Wnioskodawca: Fundacja Św. Cyryla i Metodego
Zadanie: Prawidłowa relacja ojca z dzieckiem jako czynnik chroniący młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych 
Data publikacji: 25/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 350
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu 
Zadanie: "Krąg czystych serc"
Data publikacji: 04/05/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
Oferta Nr 351

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Małgorzaty
Zadanie: Dożywianie rodzin patologicznych i z problemami alkoholowymi
Data publikacji: 08/05/2012
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 352
Wnioskodawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zadanie: Piknik rodzinny z zabawami, konkursami edukacyjnymi "Serce za serce"
Data publikacji: 18/05/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

 

Oferta Nr 358
Wnioskodawca: Klub Sportowy JEDNOŚĆ
Zadanie: Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień
Data publikacji: 18/07/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

 

Oferta Nr 362
Wnioskodawca: Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu
Zadanie: Wyjazd integracyjny młodzieży z programem profilaktyki uzależnień
Data publikacji: 07/08/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

 

Oferta Nr 364
Wnioskodawca: Parafia pw. św. Małgorzaty 
Zadanie: Dożywianie rodzin patologicznych z problemami alkoholowymi
Data publikacji: 16/08/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 Obszar: Kultura fizyczna

 

 

Oferta Nr 67
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Wiosenna impreza na orientację - TĘDZY CHADZAŁA HISTORIA
Data publikacji: 12/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 1 846 zł

 

 

 

Oferta Nr 223
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN
Zadanie: Zwody w sankorolkach
Data publikacji: 17/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 288
Wnioskodawca: Sądecki Klub Bokserski GOLDEN TEAM
Zadanie: Mistrzostwa Polski w Boksie
Data publikacji: 31/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 

Oferta Nr: 292
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dla Miasta
Zadanie: Wyścigi samochodów terenowych quadów, motorów
Data publikacji: 6/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 293
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dla Miasta
Zadanie: Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej - Festyn Rowerowy
Data publikacji: 6/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 294
Wnioskodawca: Miejski Klub Sportowy Olimpia-Beskid-Gór-Stal
Zadanie: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Data publikacji: 8/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 295
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA
Zadanie: Zgrupowanie dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną
Data publikacji: 8/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 301
Wnioskodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
Zadanie: Szkolenie i zawody wędkarskie
Data publikacja 14/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 154 zł

 

 

 

 

 Obszar: Turystyka

 

Oferta Nr 38
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH AMAZONEK im. Heleny Włodarczyk w Nowym Sączu
Zadanie: Solina źródłem zdrowia
Data publikacji: 12/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 59
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Druga gra miejska W POSZUKIWANIU PIERŚCIENIA ŚWIĘTEJ KINGI
Data publikacji: 12/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 


 

Oferta Nr 323
Wnioskodawca: Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
Zadanie: Impreza regionalna - przejazd pociągiem RETRO trasą dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Nowego Sącza do Chabówki
Data publikacja: 22/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 338
Wnioskodawca: Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych START
Zadanie: Czterdziesty trzeci Międzynarodowy Rodzinny Kajakowy Spływ Przyjaźni rz. Poprad na trasie miast partnerskich Stara Lubovnia - Nowy Sącz
Data publikacji: 11/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 1 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 340
Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział BESKID w Nowym Sączu
Zadanie: Popularyzacja krajoznawstwa, miasta oraz Sądecczyzny poprzez wydawnictwo turystyczne BESKID
Data publikacji: 17/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 800 zł


 

 

 

Oferta Nr 343
Wnioskodawca: Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej
Zadanie: Organizacja wycieczki
Data publikacji: 23/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 700 zł

 

 

 

Oferta Nr 374
Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział BESKID w Nowym Sączu
Zadanie: Przeprowadzenie XIX Festiwalu Piosenki Turystycznej PTTK
Data publikacji: 2/10/2012
Kwota przyznanej dotacji: 500 zł

 

 

 

Oferta Nr 375
Wnioskodawca: Nowosądecka Izba Turystyczna
Zadanie: Nowosądecki Laur Turystyczny 2012
Data publikacji: 2/10/2012
Kwota przyznanej dotacji: 1 000 zł
 

 

 

 

Obszar: Współpraca zagraniczna miasta

 

Oferta Nr 13
Wnioskodawca:  Stowarzyszenie Krąg Współpracy Nowy Sącz-Schwerte
Zadanie: Sądeckie spotkanie rodzin polskich i niemieckich
Data publikacji: 9/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

 

 

Oferta Nr 35
Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Nowy Sącz
Zadanie: Wizyta studyjna w Stryju - wymiana doświadczeń Stowarzyszeń
Data publikacji: 11/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 

 

 

Obszar: Ekologia i ochrona środowiska
 

Oferta Nr 355
Wnioskodawca: Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy
Zadanie: Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki odpadami
Data publikacji: 4/06/2012
Kwota przyznanej dotacji:  2 809 zł

 

 

 

 Obszar: Przeciwdziałanie bezrobociu

 

Oferta Nr 312
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL
Zadanie: Indywidualne programy reintegracji społecznej i zawodowej
Data publikacji: 7/03/2012
Kwota przyznanej dotacji:  6 045 zł

 

 

 Obszar: Pobudzanie rozwoju trzeciego sektora

Oferta Nr 28
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM
Zadanie: Zostań wolontariuszem hospicyjnym
Data publikacji: 9/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 6 500 zł
 

 

Oferta Nr 297
Wnioskodawca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadanie: Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom podstawowy
Data publikacji: 8/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł
Rezygnacja z przyznanej dotacji

 

 

Oferta Nr 298
Wnioskodawca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadanie: Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom zaawansowany
Data publikacji: 8/02/2012
Kwota przyznanej dotacji:  3 000 zł
Rezygnacja z przyznanej dotacji

  

Oferta Nr 299
Wnioskodawca: Stowarzyszenie DLA MIASTA
Zadanie: Zostaw swój 1% w Nowym Sączu
Data publikacji: 7/02/2012
Kwota przyznanej dotacji:  10 000 zł
 

 

 

Oferta Nr 317
Wnioskodawca: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
Zadanie: Piąte Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Data publikacji: 13/03/2012
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 342
Wnioskodawca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadanie: Profesjonalne wnioski dotacyjne
Data publikacji: 20/04/2012
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł
 

 


 

Oferta Nr 373
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"
Zadanie: Piąte Forum Organizacji Pozarządowych
Data publikacji: 24/09/2012
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

 

Obszar: Pomoc społeczna

 

Oferta Nr 300
Wnioskodawca: Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Zadanie: Profilaktyka bezdomności 2012
Data publikacji: 14/02/2012
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł
 

 

 

 Obszar: Zarządzanie kryzysowe

 

Oferta Nr 7
Wnioskodawca:  Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Zadanie: Program poprawy wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - Edycja czwarta
Data publikacji:  9/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 

 

 

Oferta Nr 287
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION
Zadanie: Sądecka Akademia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Data publikacji: 31/01/2012
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł
 

 


 

 

 

 

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, pierwsze piętro, pokój 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS