Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Sądecka Marka Turystyczna

Sądecka Marka Turystyczna to wyróżnienie przyznawane podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie.
 

Organizatorami konkursu są:
 

  • Starosta Nowosądecki,
  • Prezydent Miasta Nowego Sącza,
  • Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,
  • Nowosądecka Izba Turystyczna,
  • Sądecka Organizacja Turystyczna,
  • oraz Sądecka Izba Gospodarcza.
     

Jednym z ważniejszych celów tego konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich.
 

Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. W tym czasie oceniana jest, jakość obsługi klientów i produktów, oraz ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Roczny etap oceniania przewiduje szczegółowe sprawdzanie oferty poprzez wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, do której należy ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.
 

Wręczenie certyfikatów Marki odbywa się w uroczysty sposób, a firmy nimi wyróżnione są szczególnie honorowane w materiałach promocyjnych, na wszelkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez samorządy oraz targach turystycznych, w których uczestniczy powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.
 

Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej. Dla turystów ma być synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej. Ma służyć promocji firm turystycznych, poprawie jakości oferty wypoczynkowej oraz promocji ziemi sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce.
 

Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej są przyznawane na 5 lat, po tym czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść weryfikację.
 

W 2011 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:
 

•    DWIE DOLINY MUSZYNA-WIERCHOMLA Sp. z o.o.
•    Kolej Gondolowa JAWORZYNA KRYNICKA S.A.
•    Pasieka BARĆ w Kamiannej
•    Hotel PERŁA POŁUDNIA w Rytrze
•    Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK w Stróżach
•    Gospodarstwo Agroturystyczne U GRZEGORZA w Tyliczu
 

W 2012 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:
 

•    Hotel KLIMEK**** SPA w Muszynie
•    Hotel KRYNICA**** w Krynicy-Zdroju
•    DIECEZJALNE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II w Starym Sączu
•    Hotel BESKID**** w Nowym Sączu
•    Hotel PANORAMA** w Nowym Sączu
 

W 2013 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:
 

•    NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini w Żegiestowie-Zdroju
•    Willa U Marty w Tyliczu
 

W 2015 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:
 

•    DWIE DOLINY MUSZYNA-WIERCHOMLA Sp. z o.o.
•    Kolej Gondolowa JAWORZYNA KRYNICKA S.A.
•    Pasieka BARĆ w Kamiannej
•    Hotel PERŁA POŁUDNIA w Rytrze
•    Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK w Stróżach
•    Gospodarstwo Agroturystyczne U GRZEGORZA w Tyliczu
 

Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej otrzymało również:
 

•    MIASTECZKO GALICYJSKIE w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu
 

W 2016 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:
 

•    Hotel KLIMEK**** SPA w Muszynie
•    Hotel KRYNICA**** w Krynicy-Zdroju
•    DIECEZJALNE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II w Starym Sączu
•    Hotel BESKID**** w Nowym Sączu
•    Hotel PANORAMA** w Nowym Sączu
•    Willa U Marty w Tyliczu
 

W 2017 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:
 

•    SKI Hotel***
•    Hotel Piwniczna SPA & CONFERENCE****
•    Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Krynicy-Zdroju
 

W 2018 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:
 

•    DWIE DOLINY MUSZYNA-WIERCHOMLA Sp. z o.o.
•    Kolej Gondolowa JAWORZYNA KRYNICKA S.A.
•    Pasieka BARĆ w Kamiannej
•    Hotel PERŁA POŁUDNIA w Rytrze
•    Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK w Stróżach
•    Gospodarstwo Agroturystyczne U GRZEGORZA w Tyliczu
•    NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „WIKTOR” Cechini w Żegiestowie-Zdroju
•    Willa U Marty w Tyliczu
•    MIASTECZKO GALICYJSKIE w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu
 

Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej otrzymały również:
 

•    Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Złockiem
•    Hotel PREZYDENT**** Medical Spa&Wellness w Krynicy-Zdroju
•    Hotel SPA DR IRENA ERIS w Krynicy-Zdroju