Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2018 15. POMOC SPOŁECZNA


14.WZMACNIANIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO


13. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII


12. KULTURA FIZYCZNA - BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH


11. POMOC SPOLECZNA - KLUB SAMOPOMOCY


10. KULTURA FIZYCZNA - KIBICE RAZEM


9. EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY


8. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU


7. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU


6. TURYSTYKA


5. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII


4. OCHRONA ZDROWIA


3. UPOWSZECHNIANIE KULTURY


2. OŚWIATA I WYCHOWANIE


1. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS