Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 Kontakt

 

Urząd Miasta Nowego Sącza

Wydział Edukacji i Wychowania

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej

Jagiellońska 14, II piętro, pok. 211

33-300 Nowy Sącz

 

 

Agnieszka Raniszewska

Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi

18 41-41-388

araniszewska@nowysacz.pl

 

Kamila Mateja

Nadzór starosty nad organizacjami pozarządowymi, poradnictwo dla ngo

18 41-41-388

kmateja@nowysacz.pl

 

Magdalena Furmanek-Kopiec

Współpraca z ngo, poradnictwo dla ngo

18 41-41-388

mfurmanek@nowysacz.pl

 

Adrianna Krzak

Polityka senioralna

18 41-41-374

akrzak@nowysacz.pl

 

 

 

 

Opracowanie:

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej