Wtorek, 17 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Jadwiga, Aneta, Bogdan
Szukaj:

Sądecka Marka Turystyczna

 Sądecka Marka Turystyczna to wyróżnienie przyznawane podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie.

Organizatorami konkursu są:

  • Starosta Nowosądecki,
  • Prezydent Miasta Nowego Sącza,
  • Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,
  • Nowosądecka Izba Turystyczna,
  • Sądecka Organizacja Turystyczna,
  • oraz Sądecka Izba Gospodarcza.

Jednym z ważniejszych celów tego konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich.

 

Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. W tym czasie oceniana jest, jakość obsługi klientów i produktów, oraz ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Roczny etap oceniania przewiduje szczegółowe sprawdzanie oferty poprzez wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, do której należy ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.

 

Wręczenie certyfikatów Marki odbywa się w uroczysty sposób, a firmy nimi wyróżnione są szczególnie honorowane w materiałach promocyjnych, na wszelkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez samorządy oraz targach turystycznych, w których uczestniczy powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.

 

Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej. Dla turystów ma być synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej. Ma służyć promocji firm turystycznych, poprawie jakości oferty wypoczynkowej oraz promocji ziemi sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce.

 

Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej są przyznawane na 5 lat, po tym czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść weryfikację.