Poniedziałek, 23 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia


Logo  - Nowosądecka Karta Rodziny

Nowosądecka Karta Rodziny

 

O programie

Doceniając rolę rodziny oraz trud wychowania i opieki nad dziećmi Miasto Nowy Sącz realizuje program Nowosądecka Karta Rodziny (Program).
Program ma na celu:

  • ochronę rodzin wielodzietnych,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
  • promowanie rodziny z dziećmi jako wartości,
  • zwiększenie dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dóbr kultury i sportu, usług komunikacji miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających rozwojowi tych rodzin.


Do kogo skierowany jest Program?

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, gdzie przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, której członkowie wspólnie zamieszkują na terenie miasta Nowego Sącza, w której rodzice mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Korzystać z programu mogą rodziny wielodzietne, których rodzice ponoszą na rzecz Miasta Nowego Sącza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczoną od członków swojej rodziny oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka prowadzone przez Miasto Nowy Sącz lub na jego zlecenie.
 

Co oferuje Program?

Program wprowadza oraz udostępnia w sposób zbiorczy informacje o możliwościach korzystania z preferencyjnych form dostępu do dóbr i usług adresowanych do rodzin wielodzietnych oferowanych przez jednostki i spółki podległe Miastu Nowy Sącz oraz inne podmioty niepowiązane z miastem, które przystąpią do realizacji Programu jako Partnerzy np. osoby fizyczne, firmy, organizacje pozarządowe, instytucje samorządu wojewódzkiego.
W ramach Programu wydawane są karty, które uprawniają członków rodzin wielodzietnych do korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa Regulamin.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Poznać naszych Partnerów i ich ofertę?

  POLUB NAS NA FACEBOOKU - KLIKNIJ 
 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny

Zarządzenie Nr 177/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie określenia zakresu rzeczowego i finansowego ulg i preferencji świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Nowego Sącza w ramach programu Nowosądecka Karta Rodziny

Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu Nowosądecka Karta Rodziny

 

Dokumenty archiwalne:

Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny 

 

Partnerzy programu: