BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

ul. Szwedzka 5, I piętro

Katalog Usług Wydziału Środowiska

 BIP - WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

 Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30


Dyrektor Wydziału: Grzegorz Tabasz

tel. 18 44 68 712

 

Zastępca dyrektora: Magdalena Małek

 
telefon:  18 443 55 20, 18 444 21 77

fax: 18 443 53 26

Pracownicy:

 

Jolanta Klimczak tel. 18 44 68 710
Magdalena Klimkiewicz tel. 18 44 68 713
Joanna Michalik tel. 18 44 68 711
Jadwiga Migrała-Maślanka tel. 18 44 68 711
Zuzanna Mirek tel.18 44 68 718
Kamil Oleksy tel. 18 44 68 816
Renata Połomska-Kwarciak tel. 18 44 68 717
Marek Postrożny tel. 18 44 68 719
Kinga Tarasek tel. 18 44 68 715
Magdalena Wolańska tel. 18 44 68 714

 

Do zakresu działania Wydziału Środowiska należą sprawy z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi i wód oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, i promieniowaniem niejonizującym.

Wydział załatwia sprawy z zakresu uwarunkowań środowiskowych, geologii, leśnictwa (w tym sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz zarządzanie obszarami leśnymi), rolnictwa oraz gospodarki odpadami w zakresie ustawy o odpadach tj. wydawanie decyzji podmiotom gospodarczym na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, prowadzenie postępowań w zakresie usuwania odpadów (innych niż komunalne) z miejsc na ten cel nie przeznaczonych.

Wydział zajmuje się także pozyskiwaniem i gromadzeniem danych o stanie środowiska i współpracą ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacją ekologiczną.

Do zadań wydziału należą również sprawy dotyczące gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy – Prawo wodne, prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych oraz współpracy z izbami rolniczymi przy wyborach. W skład wydziału wchodzi stanowisko Geologa Powiatowego.