Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Rada Miasta Nowego Sącza
działając na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52)
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023


- do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 24 ławników, w tym 16 do Sądu Pracy;
- do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - 63 ławników, w tym 4 do Sądu Pracy.
 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr  9 – parter w Ratuszu, w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie.

Można go uzyskać:

  • w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr  9 – parter,
  • w Biurze Rady Miasta Nowego Sącza pok. Nr 14 – I piętro w Ratuszu w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Miasta http://www.nowysacz.pl/lawnicy, 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,289875,lawnicy-sadowi-na-kadencje-2020-2023.html.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Iwona Mularczyk