Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załatw sprawę przez internet

Katalog usług Wydziału Przedsiębiorczości

Katalog Usług Wydziału Przedsiębiorczości

ul. Jagiellońska 14 (I piętro)

e-mail: wpr@nowysacz.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9.00-17.00

wtorek-piątek: 7.30-15.30


Dyrektor Wydziału: Krzysztof Hebda
tel. 18 444 05 00

    

W skład Wydziału wchodzą:

Zespół ds. Pomocy Publicznej:

 • rozpatrywanie wniosków podatników prowadzących działalność gospodarczą, związanych
  z udzielaniem ulg (umorzenia, raty, odroczenia) w spłacie podatków i opłat lokalnych;
 • wydawanie opinii wewnętrznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zgodności z przepisami pomocy publicznej planowanego do udzielenia wsparcia, pochodzącego ze środków publicznych budżetu Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie projektów programów pomocowych w formie aktów prawa miejscowego;
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej:

 • rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zmiana wpisu w CEIDG;
 • zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG;
 • wykreślenie wpisu z CEIDG;
 • udzielanie informacji ustnych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej" (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji przed 1 lipca 2011 r.);
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej".
   

Pozostałe zadania: 

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność wspierającą przedsiębiorczość w Nowym Sączu, w tym z Komisją Wspólną Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza oraz Radą Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza;
 • współpraca z Partnerami programów: Nowosądecka Karta Rodziny, Nowosądecka Karta Seniora, Karta Nowosądeczanina;
 • redagowanie poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. "Moja Firma w Nowym Sączu";
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie gospodarczym Nowego Sącza;
 • koordynowanie obsługi inwestorów gospodarczych w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Nowego Sącza;
 • opracowywanie oraz popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu;
 • prowadzenie spraw Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego;
 • współpraca z agendami rządowymi i pozarządowymi w zakresie informacji i promocji gospodarczej miasta.

 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
ul. Jagiellońska 14, I piętro

Kierownik Zespołu: Katarzyna Pasiut, tel. 18 444 05 02

Pracownicy:
Justyna Langenfeld, tel. 18 444 05 02
Beata Ferenc, tel. 18 444 05 01


Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (WPR.EDG)

ul. Jagiellońska 14, I piętro

Biurem kieruje Dyrektor Wydziału

Pracownicy:
Bożena Jamróz, tel. 18 444 05 04
Katarzyna Zając, tel. 18 444 05 03

 

Stanowisko ds. Przedsiębiorczości (WPR)

ul. Jagiellońska 14, I piętro

Elżbieta Pach, tel. 18 444 05 01

 

Obsługa Inwestora
ul. Jagiellońska 14, I piętro

tel. 18 444 05 00