BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

BIP - Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru WłaścicielskiegoSAMODZIELNE STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 

Rynek 1, II piętro, pok. 26

telefon: 18 44 86 562

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego - Sławomir Suski

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego:

Prowadzenie spraw związanych z:

  1. Obsługą  Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia w spółkach prawa handlowego, w których Miasto Nowy Sącz posiada udziały lub akcje.

  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  3. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno–finansowej spółek komunalnych na podstawie  sporządzanych okresowych informacji w tym zakresie.

  4. Analizy dokumentów przedkładanych przez członków rad nadzorczych desygnowanych do reprezentowania Miasta Nowy Sącz w spółkach prawa handlowego.

  5. Prowadzenia zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  6. Dbanie o aktualizację stron informacyjnych Miasta Nowego Sącza oraz Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących działalności spółek kapitałowych z udziałem Miasta Nowego Sącza.