Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 

Rynek 1, II piętro, pok. 22

telefon: 18 44 86 557

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego - Sławomir Suski

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego:

Prowadzenie spraw związanych z:

  1. Obsługą  Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia w spółkach prawa handlowego, w których Miasto Nowy Sącz posiada udziały lub akcje.

  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  3. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno–finansowej spółek komunalnych na podstawie  sporządzanych okresowych informacji w tym zakresie.

  4. Analizy dokumentów przedkładanych przez członków rad nadzorczych desygnowanych do reprezentowania Miasta Nowy Sącz w spółkach prawa handlowego.

  5. Prowadzenia zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  6. Dbanie o aktualizację stron informacyjnych Miasta Nowego Sącza oraz Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących działalności spółek kapitałowych z udziałem Miasta Nowego Sącza.