Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Dane teleadresowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Urząd Miasta Nowego Sącza

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-001-67-07

REGON: 000640165

PKD: 7511

EKD: 7511

adres e-mail: urzad@nowysacz.pl

strona www: http://www.nowysacz.pl

   

 

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta:

poniedziałek - piątek:  7:30 - 15:30

środa: dzień wewnętrzny (bez przyjęć interesantów):

- Wydział Architektury i Budownictwa 

- Wydział Rozwoju Miasta  

- Wydział Gospodarki Komunalnej

  Dziennik podawczy w dniu wewnętrznym dla  w/w wydziałów funkcjonuje w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1

 

Miasto Nowy Sącz

NIP: 734-350-70-21

REGON: 491893167

Numer statystyczny Miasta Nowego Sącza: 12 62 011

Kod terytorialny GUS: 12 62

 

 

 

NUMERY CENTRALI URZĘDU MIASTA

       telefon: [0048 18] 443 53 08, [0048 18] 44 86 500

       fax: [0048 18] 443 78 63

       Centrala Urzędu działa w systemie tonowym.

 

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

       Rynek 1, pokój Nr 9, parter,
       tel. 18 44 86 539, 18 44 86 586

       obsługa interesantów w dni robocze: poniedziałek-piątek w godz. 07:30-15:30

 

      Telefax

       Telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców

       18 443 78 63

 

Punkt Informacyjno-Kasowy

ul. Lwowska 80 - Galeria Trzy Korony, poziom —2 (obok Poczty Polskiej)

tel. 18 442 38 97

e-mail: bom3k@nowysacz.pl

obsługa interesantów w dniach:

poniedziałek-sobota w godz. 10:00-18:00

 

 
 

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Nowego Sącza do podatków lokalnych
i opłaty skarbowej:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz

 

Numer rachunku bankowego do wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
43 1050 1445 1000 0023 5299 0739
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz

 

Numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza:
15 1050 1445 1000 0023 5299 0564
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz