Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Prawo Lokalne:

Chronologicznie

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/680/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/681/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/682/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/683/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/684/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/685/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2022-01-11
UCHWAŁA NR LIV/686/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/678/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/668/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Janowi Dobrzańskiemu

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/679/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/672/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/670/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia roku 2022 „Rokiem Stulecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego”

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/675/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/673/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/669/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Dariuszowi Popieli

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/674/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/671/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/651/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 listopada 2021 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub ich częściach zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza w ramach projektu „Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap III”

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/677/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. UCHWAŁA BUDŹETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2022

2021-12-28
UCHWAŁA NR LIV/676/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/576/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/575/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/574/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/573/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/571/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy parkingu u zbiegu ulic J. Matejki i Młyńskiej na działkach nr 52, 50/1, 125 obręb do załatwienia Prezydentowi Miasta

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 5/37 w obr. 13 i Nr 5/38 w obr. 13”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/570/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/566/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/3 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 20/2, Nr 21/5, Nr 21/6, i Nr 33/5 w obr. 59”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/564/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa ulicy Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/568/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/563/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Umowa użytkowania gruntów PGW Wody Polskie”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/562/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/567/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/577/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2024” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/572/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/569/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/559/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wystąpienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu bieżące utrzymanie, udrożnienie, oczyszczenie oraz regulacje koryt rzek, potoków i cieków wodnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/561/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/560/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie Miasta Nowego Sącza

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/433/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zawodowe rodziny zastępcze”

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/432/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza”

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/429/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza związanych z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/430/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Bolesława Barbackiego”

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2021

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/407/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/406/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/404/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/403/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/408/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/397/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/393/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/394/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/400/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/402/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz”

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/399/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/396/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/395/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/401/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/388/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/386/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/387/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/391/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Lipy drobnolistnej, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/383/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/385/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/379/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Migrale

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/384/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/380/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Zakrzewskiemu

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/381/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/382/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/372/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/374/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/375/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/373/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/369/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/370/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/371/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/377/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/363/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nowo powstałemu rondu u zbiegu ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej nazwy imienia Carla Mengera

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/364/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Grodzkiej, Jagiellońskiej i Św. Kunegundy imienia „Prof. Mariana Mordarskiego”

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/365/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/366/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/360/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/359/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/345/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/346/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/342/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/343/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/344/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/353/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 - 2022”

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/333/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/332/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/339/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/338/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/336/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/335/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/341/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/337/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/340/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/334/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/327/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/328/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia bezpośredniej porady lekarskiej - oprócz teleporady przez placówki świadczące usługi medyczne w ramach POZ oraz specjalistyczne usługi medyczne

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/331/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/326/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla pani Elżbiety Marii Borgsø

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/330/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Nowego Sącza w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/329/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym o zmianę prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców

2020-06-29
UCHWAŁA NR XXXI/324/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/321/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/322/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/320/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/292/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/315/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/316/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/318/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/317/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/314/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/309/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/310/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/311/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/312/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/319/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/313/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nowym Sączu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Rejtana 18

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/302/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/300/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - dwóch spośród grupy trzech Lip drobnolistnych, wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/304/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/301/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/303/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/308/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/307/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza w celu opracowania Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/306/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/299/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/305/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/298/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/297/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/296/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/295/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/290/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/292/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/291/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/294/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Nowy Sącz w spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. w Nowym Sączu oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/293/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/289/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/285/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/288/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/283/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekazania wniosku

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/275/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/273/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i połączenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/282/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/279/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka Miejskiego Nr 1 z Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu i likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/272/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 r., w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/280/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu [...]

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/274/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/278/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 w Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/277/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 w Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/276/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 w Miejskie Przedszkole nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/269/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/268/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/270/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/265/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/264/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w Trzycierzu 95

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/263/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/267/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r.

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/266/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/262/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/258/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/257/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/256/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/261/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/260/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/249/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/255/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/250/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/254/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/253/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/252/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/251/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/238/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/241/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/240/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/239/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/243/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2020

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/242/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/248/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/244/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat [...]

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/247/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/246/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/245/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

2019-12-10
UCHWAŁA NR XXV/237/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXI/208/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy [...]

2019-11-27
UCHWAŁA NR XXIV/236/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku Nr KI-411/231/19

2019-11-27
UCHWAŁA NR XXIV/235/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/228/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/227/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 59”

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/226/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/225/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/223/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu petycji w terminie

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/229/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/230/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/233/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/232/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad [...]

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/224/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/212/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/209/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/207/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/206/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Jerzemu Gizie

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/210/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/214/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/213/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/211/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/221/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/220/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/217/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpoznania skargi, dotyczącej wypłacenia odprawy emerytalnej w dniu jej wymagalności

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/215/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przekazania petycji

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/216/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Miasta Nowego Sącza

2019-10-01
UCHWAŁA NR XX/205/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

2019-10-01
UCHWAŁA NR XX/204/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/203/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/191/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/192/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/202/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/201/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/195/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/194/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/189/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ks. Piotrowi Lisowskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/193/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu wniosku w terminie

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/200/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/196/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/188/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/199/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/198/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/197/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/190/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu na Prezydenta Miasta Nowego Sącza

2019-08-02
UCHWAŁA NR XVIII/187/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 66\"

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/184/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/183/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/182/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/172/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/170/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej \"Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza\" Panu Hansowi Bax

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/175/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” złożonego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/142/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/140/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/139/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/129/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/130/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/137/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Zbigniewa Szkarłata

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/134/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2020 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/128/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/135/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/133/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/127/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Pani Jadwidze Kusiak

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/136/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/138/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nadania imienia dra Jerzego Masiora skwerowi nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/118/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Sączu - Miejski Klub

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/120/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/119/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ppłk Rafałowi Iwankowi

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/121/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Józefowi Klimkowi

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/102/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz” na terenie Miasta Nowego Sącza

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-03-13
UCHWAŁA NR X/97/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/79/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/96/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/77/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r., w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie „Lokalny Program Osłonowy” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości [...]

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/86/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miastan Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/83/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/85/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/80/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/94/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/87/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/92/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/93/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Kr 1303/18)

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/95/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta miasta Nowego Sącza do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z programu priorytetowego pn.: \"Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności\" organizowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/432/2017 z dnia 12 września 2017 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/472/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 58\"

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejskiej Klub Sportowy „Sandecja” S.A. przez Prezydenta Miasta Pana Ludomira Handzla

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-01-17
UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-17
UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/48/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/46/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2019

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/44/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/42/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/50/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/43/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/51/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/49/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/45/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/39/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/38/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/37/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2018-12-11
UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/28/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/27/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/29/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/30/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-22
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/665/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/647/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r., w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/664/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/662/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/671/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/670/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/669/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/668/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/666/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. S. Morawskiego 2

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/673/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/672/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/663/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/660/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/655/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/647/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/661/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/645/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/648/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/654/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/649/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/659/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/658/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/657/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/656/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/650/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/652/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/651/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/644/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/643/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/642/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/634/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Zbigniewowi Konieczkowi

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/636/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/640/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych [...]

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/639/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/638/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/637/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/627/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/628/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/623/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/631/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/630/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/629/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/632/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/622/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/620/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" ppłk. SG dr. hab. Stanisławowi Strączkowi

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/621/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Szkole Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/626/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/625/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/624/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/607/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Ryszardowi Miłkowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/612/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/614/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/608/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Wacławowi Jagielskiemu

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/617/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/616/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/611/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/609/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Radosławowi Pietrzkiewiczowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/610/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/615/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/613/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/595/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Antoninie Dzikowskiej

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/596/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/599/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łącko zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/604/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być [...]

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/603/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/602/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/601/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/600/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łukowica zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/606/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/597/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/598/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia wejścia taryfy w życie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/605/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/593/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/594/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości nieprzekraczającej kwoty 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro w związku z budową mostu na terenie Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/592/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/590/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr. Władysława Lesiaka

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/578/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/577/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/580/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/587/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/583/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/588/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/579/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/586/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/582/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/581/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/591/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr. Władysława Lesiaka

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/585/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/584/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/575/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Halinie Węgrzyn

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/576/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Joannie Wituszyńskiej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/574/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/557/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/572/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/570/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/561/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/559/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/562/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/569/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/565/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/563/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/564/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", zmienionej Uchwałą Nr LI/537/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/567/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/566/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/558/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarcz Herbowych "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Bogusławowi Popiela; Panu Henrykowi Popiela; Panu Rafałowi Popiela

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/573/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/571/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/560/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/550/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/548/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Marii Gizie - Podgórskiej

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/549/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/551/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/554/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/555/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/552/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/553/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/539/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/538/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/537/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/544/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/529/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/528/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020" w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/526/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/535/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/531/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/542/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/541/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2018 roku

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/524/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/525/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/547/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/540/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2018

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/536/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/523/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/518/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/522/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/520/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/517/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/519/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/516/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/515/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/514/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/509/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/512/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/508/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/507/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/506/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/505/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/504/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/510/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/513/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/503/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/511/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-11-29
UCHWAŁA NR XLVIII/502/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika

2017-11-27
UCHWAŁA NR XXV/234/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/495/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/485/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Halinie Komar

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/491/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/494/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/498/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/484/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" dla Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/487/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Alicji Skalskiej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/488/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/490/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/486/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Marii Baran

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/500/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/501/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/497/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/496/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Jerzemu Leśniakowi

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/473/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/472/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 58"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/477/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/464/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/480/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/474/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/481/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/465/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/468/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/467/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/476/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/471/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/466/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/475/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/470/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/469/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/448/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/463/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Szkołę Policealną nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/430/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/456/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w trzyletnią Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 4 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/455/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/445/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/444/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/443/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/442/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/451/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/454/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/446/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/450/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/449/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/462/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Szkołę Policealną nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/461/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/436/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/431/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/447/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/458/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/434/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/441/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/453/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/452/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/457/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Zenona Adama Remiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 im. Zenona Adama Remiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/459/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/440/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/432/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/433/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/435/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/439/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/428/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/438/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/460/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/437/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/427/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/422/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/421/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Andrzejowi Górszczykowi

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/426/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/419/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/411/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/416/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/418/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/414/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/413/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/417/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/409/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/404/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/410/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/401/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/408/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/398/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/399/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. w Nowym Sączu

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/395/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-04-25
UCHWAŁA Nr XXXIX/391/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/390/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 000 zł

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/388/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/394/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/396/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/393/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/387/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/364/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/365/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/368/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXV/355/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r., w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/360/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/363/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/366/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/367/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Nowego Sącza, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/358/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/353/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/354/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/356/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/357/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/355/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/351/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/352/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/341/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/350/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/349/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/343/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/342/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/344/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 roku

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/345/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/346/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/340/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/338/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/333/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/334/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/336/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/337/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/332/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/323/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Aleksandrowi Rybskiemu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/330/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/327/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/331/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-10-18
UCHWAŁA NR XXIX/318/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Józefowi Koral i Panu Marianowi Koral

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/313/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/291/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2021

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/301/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/296/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci: T-Mobile Polska S.A.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/300/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/303/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/290/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/299/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/287/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - Rondo Świętego Jana Pawła II

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/292/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/295/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży i na strychu budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej firmy Polkomtel Sp. z o.o.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/305/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/302/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/304/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/289/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/298/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/288/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Zofii Basiadze

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/293/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/284/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/281/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/283/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/285/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/280/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/282/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/286/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/277/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/270/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Arturowi Puszce

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/269/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Miejskiemu Klubowi Sportowemu SANDECJA

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/276/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/274/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/272/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/278/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/273/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/271/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/275/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/262/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/260/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Arkadiuszowi Aleksandrowi

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/259/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA w Nowym Sączu

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/265/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Beskid" w Nowym Sączu poprzez przyjęcie terminu uśrednionego

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/267/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018"

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/268/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 000 zł

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - "Aleja brzozowa", wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 12 62201-007

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Nowy Sącz umowy najmu części nieruchomości przy Rynek 5 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/245/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Chórowi im. Jana Pawła II Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/247/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/246/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Zespołowi Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/242/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/240/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowosądeckim dotyczącego zasad finansowania kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/241/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/244/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małop. [...]

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/243/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/236/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/237/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/239/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/223/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie Świętej Małgorzaty Patronką Miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/220/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Stefanowi Kuligowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Józefowi Stojkowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz z miastem Suzhou w Chińskiej Republice Ludowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Tadeuszowi Rybie

2016-01-19
Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2016-01-19
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-01-19
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

2016-01-19
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2016-01-19
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/212/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/210/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/208/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/207/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/198/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi „SOLIDUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 32, 33 - 300 Nowy Sącz na Uchwałę Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu [...]

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/185/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/182/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ojcu Stanisławowi Majchrowi SJ.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/182/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ojcu Stanisławowi Majchrowi SJ.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/197/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 54”.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/161/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Zakładu Karnego Nowy Sącz w Nowym Sączu.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/163/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/165/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/166/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/168/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/169/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Nowy Sącz umowy najmu części nieruchomości przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/171/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 33”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 34”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/173/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 53”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/174/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/175/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/178/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/179/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/180/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/181/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2015-09-15
Uchwała Nr XV/149/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/142/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” panu Ernstowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/148/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM” sp. z o. o. w Nowym Sączu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 - 2018.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów [...]

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 - 2017” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-04-21
Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-04-21
Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-04-21
Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-04-21
Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-04-21
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-04-21
Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Państwu Barbarze i Aleksandrowi Porzuckom.

2015-04-21
Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Sądeckiemu Parkowi Etnograficznemu - oddziałowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MNS [...]

2015-03-17
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r., w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Józefowi Oleksemu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: delegowania radnych Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Zespołowi Szkół Elektryczno - Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu aglomeracji Nowy Sącz.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"

2015-01-20
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2014-12-30
Uchwała Nr V/36/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-30
Uchwała Nr V/38/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2015.

2014-12-30
Uchwała Nr V/35/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2014-12-30
Uchwała Nr V/41/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2014-12-30
Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu socjalnego pn. „Sądecka Pomocna Dłoń”.

2014-12-30
Uchwała Nr V/39/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2014-12-30
Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015

2014-12-30
Uchwała Nr V/34/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-30
Uchwała Nr V/33/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/30/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/29/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/32/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Krystyny Gurby prowadzącej niepubliczne przedszkole i żłobek „Misiek” w Nowym Sączu, ul. Zakładników, 33 - 300 Nowy Sącz, działającą przez pełnomocnika radcę prawnego Lucynę Gąsiorowską, na Uchwałę Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby [...]

2014-12-16
Uchwała Nr IV/31/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLV/421/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2001 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu [...]

2014-12-11
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-01
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2014-12-01
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/699/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/698/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/697/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/696/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/700/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/690/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/692/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nowym Sączu.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/691/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/681/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/693/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/695/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/694/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/683/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Westerplatte 23 w Klubie Osiedlowym „Bajka”, będącego własnością Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Osiedla „Westerplatte”.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/687/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004 r., w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/684/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umów najmu części nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/674/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/676/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/678/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/675/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/677/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/673/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/679/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/680/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/661/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/665/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/672/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/671/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/670/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/669/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/668/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Limanowa dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Miasta Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/659/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/660/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/649/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/639/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/636/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/642/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/638/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2013.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/635/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/640/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/634/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/648/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/637/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/647/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/626/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/628/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/627/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/632/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/631/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/629/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/616/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/625/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/617/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/624/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/618/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/622/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw [...]

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/619/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/621/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Lwowską z osiedlem mieszkaniowym NIWA w Nowym Sączu.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/620/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/615/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/608/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/605/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/606/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/610/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/611/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/609/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/612/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/614/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/613/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/584/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/589/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/588/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/583/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/586/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego i powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2014 - 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 - 2020.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/579/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/582/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/580/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/573/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/571/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/570/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/569/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/559/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków energetycznych.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/568/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/553/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/563/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/567/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/562/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/561/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/560/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/554/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/572/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/566/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/558/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/555/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/565/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/564/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/548/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/549/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/552/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez miasto Nowy Sącz.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/550/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/544/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/541/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/542/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/534/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/536/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/535/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/527/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/528/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/538/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: nadania nazwy rondu.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/524/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/525/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody trzech drzew z pomnika przyrody - grupy drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-012 (dawny 199).

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/526/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z pomnika przyrody - alei drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-013 (dawny 200).

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/523/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/522/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/516/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz miejsca na wieży Ratusza pod urządzenia stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej sieci Plus.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/511/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/512/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/517/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/515/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/514/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/518/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/521/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Nowy Sącz oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/520/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługiopiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/513/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/507/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/506/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/510/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/505/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/500/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia dnia 2 grudnia dorocznym miejskim „Dniem Integracji Uczniów Niepełnosprawnych”.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/497/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/504/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/509/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/508/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/499/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-06-25
Uchwała Nr L/494/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/493/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/484/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/483/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/492/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/485/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/491/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/490/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-06-25
Uchwała Nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.

2013-06-25
Uchwała Nr L/487/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2012.

2013-06-25
Uchwała Nr L/496/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/486/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/495/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/481/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/488/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/476/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/475/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/474/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/478/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu popierającego Rezolucję Nr 28/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., w sprawie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko).

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia [...]

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/477/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody - drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym przy ul. Zdrojowej 142, stary numer Rejestru Wojewody 298.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/465/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/453/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/467/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/466/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/464/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/463/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/459/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/460/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2013 - 2016.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/455/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/442/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/443/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/452/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/450/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/451/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Nowosądecka Karta Rodziny”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/445/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/440/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/434/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/432/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie w obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działki położonej w Nowym Sączu.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/431/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/433/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/422/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany szlaku służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/418/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/421/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/424/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/416/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/407/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/403/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/411/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/410/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/409/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/413/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/412/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/405/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/399/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/397/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/401/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2012-12-12
Uchwała Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/381/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Mazanowi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/396/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 roku w sprawie organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1,art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/386/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/392/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/391/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/393/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/383/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” zespołowi redakcyjnemu „Almanachu Sądeckiego”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/382/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Marianowi Mółce.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/384/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/362/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów położonej w Gminie Chełmiec.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/380/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/379/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu - samorządowej instytucji kultury w mienie ruchome.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/375/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/374/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/373/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/378/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/377/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/376/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/358/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/360/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/357/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/361/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/341/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/356/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/355/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/354/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/353/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/351/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/343/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/350/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/349/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/348/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/347/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16 w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/352/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/346/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Matematyka drogą do sukcesu - matura twoim kapitałem” Nr WND-POKL.09.05.00-12-514/11r ealizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/339/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/338/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/337/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/336/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Małopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/311/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/340/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/298/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/297/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2011.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/296/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/295/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/293/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/299/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej, Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/307/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/306/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/305/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/292/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” księdzu kanonikowi Józefowi Janasowi.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/310/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/309/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przekazania skargi Pana Adama Szołdry z dnia 06 czerwca 2012 r., do rozpatrzenia Wojewodzie Małopolskiemu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/288/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/287/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarówniebezpiecznych, na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/286/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/280/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/291/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/289/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/267/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Pani Gabrieli Danielewicz.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/285/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 9”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 17”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - Nowy Sącz - 10”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/278/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/276/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/275/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/273/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Franciszkowi Leśniakowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/272/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Janowi Lachowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/269/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Julianowi Dybcowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/271/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Feliksowi Kirykowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/270/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Bolesławowi Faronowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/274/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Józefowi Hamplowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/268/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/290/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/266/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/265/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/260/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w spawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/261/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/264/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2012-04-17
Uchwała Nr XXVI/259/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/246/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/253/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/252/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/251/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 50”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/257/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/247/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/238/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/229/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/231/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/230/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego [...]

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/236/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 - 2014” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/211/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu,o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/210/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/202/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/203/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/205/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/206/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/198/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/204/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-01-10
Uchwała Nr XXI/197/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/185/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/188/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/196/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/191/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi orazumieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/194/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/192/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/180/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/178/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2011-12-30
Uchwała Nr XX/177/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/171/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/169/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/173/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/172/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/174/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/163/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/158/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” nr WND-POKL.09.01.02-12-019/11 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji [...]

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/162/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/161/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/164/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/148/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniem łączy dostępowych do sieci Internet. (unieważniona przez RIO)

2011-09-27
Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Nowy Sącz w znaku towarowym Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2011-09-02
Uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesieniea trakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/120/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Małopolskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2010.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-05-24
Uchwała Nr X/91/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-05-24
Uchwała Nr X/90/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-05-24
Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/92/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.

2011-05-24
Uchwała Nr X/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

2011-05-24
Uchwała Nr X/96/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46.

2011-05-24
Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-05-24
Uchwała Nr X/94/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/101/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Barbary Wilczyńskiej na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXV/671/2010 z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/100/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 70 000 zł.

2011-05-24
Uchwała Nr X/99/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 45”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: porozumienia o przejęciu przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2011 w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku i interesów miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-01-25
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2011

2011-01-25
Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

2011-01-25
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.

2011-01-25
Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-01-25
Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2011-01-25
Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do udzielenia zabezpieczenia w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 500 000,00 PLN, które Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury tytułem refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowalnych [...]

2011-01-25
Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.

2011-01-25
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r., w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/32/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/35/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r., oraz Uchwałą Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2010-12-30
Uchwała Nr IV/37/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/36/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2014.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/39/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/33/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza.

2010-12-14
Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-14
Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-14
Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/22/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/23/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/19/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/18/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/24/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/11/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/17/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/20/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/21/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/14/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-02
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-02
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2010-12-02
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-02
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/754/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 37”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/739/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/741/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/742/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą nieruchomości położonej na terenie Miasta Nowego Sącza przy ul. Tłoki o powierzchni 0,15 ha,stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 24 w obrębie 82 - na okres 3 lat.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/743/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/744/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych w latach 2011 - 2013.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/745/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie: określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/746/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - grupy drzew złożonej z 8 szt. drzew gatunku topola czarna, położonej przy ulicy Ogrodowej w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 198.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/748/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - pojedynczego drzewa gatunku lipa drobnolistna, położonego w ogrodzie przy budynku mieszkalnym przy ul. Botanicznej 6 w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 232.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/750/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody - drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym przy Alei Wolności 10,Nr rejestru Wojewody 202.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/747/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z grupy drzew - pomnika przyrody położonego w Parku w Zabełczu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/753/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/752/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/737/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/735/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/736/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/734/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-28
Uchwała Nr LXXV/732/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-10-28
Uchwała Nr LXXV/733/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Albiny Niżnik na Uchwałę Rady Miasta Nowego SączaNr LXXI/711/2010 z dnia 7 września 2010 r., w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-10-28
Uchwała Nr LXXV/731/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/728/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/718/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/720/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn.: „zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/721/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/722/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/729/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/725/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/726/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/727/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/730/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/716/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/717/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-08
Uchwała Nr LXXIV/715/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-09-28
Uchwała Nr LXXIII/713/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 do kwoty 4 230 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1582 K - ul. Biegonicka i Mała Poręba w Nowym Sączu”.

2010-09-28
Uchwała Nr LXXIII/712/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 do kwoty 2 650 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/703/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/709/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/711/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/704/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/707/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 na wydatki związane z opłatą roczną za użytkowanie gruntu pokrytego wodą.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/706/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z obsługą bankową budżetu miasta Nowego Sącza w latach 2011 - 2015.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-08-23
Uchwała Nr LXIX/701/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Nowym Sączu.

2010-08-23
Uchwała Nr LXIX/702/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Gumularza na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 roku Nr LXII/651/2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza [...]

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/693/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniemłączy dostępowych do sieci Internet.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/696/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.,

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/698/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza lokali socjalnych.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/690/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/700/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrodyw Parku w Zabełczu.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/692/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/699/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/697/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Kamionka Wielka zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/691/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/682/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w latach 2011 - 2013 tj. orzekaniem o niepełnosprawności w ramach umowy zlecenia, dożywianiem, usługami wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/681/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z: „Administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/679/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do realizacji projektu systemowego realizowanego przez Województwo Małopolskie, w latach 2010 - 2014 pn.:„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/680/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu” realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/686/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/688/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/687/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/685/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/689/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/670/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/673/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy użytkowania.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/667/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2009.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/669/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/672/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „SIŁA” w Nowym Sączu.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/668/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/671/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaNowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/675/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2010-04-26
Uchwała Nr LXIV/666/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-04-26
Uchwała Nr LXIV/664/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/662/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/660/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/663/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIV/665/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/661/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 23”.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/650/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/652/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/653/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/655/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku garażu.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/656/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/654/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/657/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 5 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/637/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 46”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/646/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/640/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/644/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/641/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 43”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/642/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/638/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/648/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/645/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/632/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązańprzekraczających rok budżetowy na wydatki związane z abonamentem telefonicznym telefonii komórkowej oraz dostępem do bezprzewodowego Internetu dla Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/629/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/624/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/633/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/634/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Nowy Sącz.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/635/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/626/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/625/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/628/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/636/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: powierzenia funkcji podmiotu wewnętrznego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/631/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązaniaprzekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania„Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2010-02-01
Uchwała Nr LX/622/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: desygnowania delegata Miasta Nowego Sącza do Zgromadzenia OgólnegoZwiązku Powiatów Polskich.

2010-02-01
Uchwała Nr LX/621/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/618/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2010 - 2012”.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/619/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2010

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 - 2013”.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/613/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Edukacja Twoją szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/611/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/612/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/608/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/610/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/592/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/597/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/595/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z „Remontem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15 oraz Przedszkolu Wesołe Skrzaty, ul. Grota Roweckiego 11”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/598/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziałuśrodków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., oraz Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/599/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/600/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 13”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/590/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/601/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa orazwyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/607/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego pn.: „Rozwiń skrzydła po sądecku”, realizowanegow ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/604/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/603/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/606/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2009 - 2012 projektu pn.: „SUPer Urząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkichurzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/596/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. i 7.1.2. oraz określenie sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w roku 2010 - 2012 w ramach tego projektu.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/591/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/594/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i lokalowymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza, własność Skarbu Państwa [...]

2009-11-24
Uchwała Nr LV/578/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2010 - 2012.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/576/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/584/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/577/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/586/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/587/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/580/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą kanalizacji teletechnicznej TPSA na 2010 r.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/582/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 27 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/581/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją II etapu umowy Nr BPM.ZZP.342-440/09 z dnia 20.08.2009 r., pn.: „Analiza wariantów przeprowadzenia inwestycji z zakresu transportu zbiorowego w Nowym Sączu”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/579/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/585/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/573/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/571/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/570/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/575/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/572/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/569/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację [...]

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/560/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/562/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/568/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego w ramach Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/565/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/561/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/567/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/564/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z usługą pn.: „Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu” w okresie od 01.01.2010 - do dnia 31.12.2012 r.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/566/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007,Nr VIII/95/2007, Nr XVII/224/2007, Nr XXV/302/2008, Nr XLVI/510/2009 - Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

2009-09-24
Uchwała Nr LII/559/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009 do kwoty 2 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego ...

2009-09-21
Uchwała Nr LI/558/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/548/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/554/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2009-09-08
Uchwała Nr LI/549/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/556/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/551/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z ewentualnym zwrotem kwoty dotacji przyznanej Miastu Nowy Sącz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/557/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/552/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. zmiany Uchwały Nr XXII/278/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/550/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza - w tym budynki i lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych (...)

2009-07-14
Uchwała Nr L/536/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Nowego Sącza.

2009-07-14
Uchwała Nr L/545/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-8".

2009-07-14
Uchwała Nr L/546/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-35".

2009-07-14
Uchwała Nr L/534/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dofinansowania części wydatków poniesionych przez Miasto Nowy Sącz na realizację projektu Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza”w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu 1...

2009-07-14
Uchwała Nr L/535/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Fundusz Wsparcia Policji - kwoty 30 000 zł.

2009-07-14
Uchwała Nr L/537/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/531/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-07-14
Uchwała Nr L/540/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/541/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2009-07-14
Uchwała Nr L/532/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-07-14
Uchwała Nr L/542/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Sącz.

2009-07-14
Uchwała Nr L/538/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/539/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/544/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

2009-07-14
Uchwała Nr L/529/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza.

2009-07-14
Uchwała Nr L/543/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza lokali socjalnych.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/512/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/514/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2008

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/516/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/515/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/518/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/517/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania finansowe przekraczające rok budżetowy 2009, związane z realizacją ...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/521/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009 na wydatki związane z realizacją umowy ...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/520/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gm. Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spół. Mieszk...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/524/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięcia poprzez wystawienie weksla

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/526/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-31" przyjętego uchwałą Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/527/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-29 Śródmieście"

2009-06-15
Uchwała Nr XLIX/528/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/513/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/523/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 01.01.2010 r.-31.12.2012 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/522/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 1.01.2010 r.-31.12.2012 r.

2009-05-12
Uchwała Nr XLVII/511/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/510/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007, (...)

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/509/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/498/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/505/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/508/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian statutu Urzędu Miasta Nowego Sącza

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/507/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/496/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/500/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: przekazania skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXII/271/2008 r. (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009 - 2015 dla Miasta Nowego Sącza"

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/506/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/497/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2008

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r., w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/504/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/421/2008 z dnia 10 listopada 2008 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu Stypendia (...)

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska (...)

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/491/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/495/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20.03.2007 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz przedszkoli

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/492/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/493/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego (...)

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/488/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/489/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/490/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na przekazanie Osiedlu Centrum w ramach zwykłego zarządu nad mieniem komunalnym budynku przy Alei Wolności 39 A

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/478/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 080 zł

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/483/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-50"

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/487/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/479/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/480/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XXXVI/430/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu ..

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/477/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/485/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/482/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/484/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta N.S. może samodzielnie zaciągać zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ...

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/486/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/475/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/469/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany imienia Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu.

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/468/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/467/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/465/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/466/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/471/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/474/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/470/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Zenona Adama Remiego szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/472/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/473/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-01-13
Uchwała Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 styczn