BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - logo


Siedziba Ośrodka

Adres ośrodka:
ul. Grunwaldzka 59A
33-300 Nowy Sącz


E-mail
mops@nowysacz.pl
sekretariat@mops.nowysacz.pl

Telefony

Centrala: 18 444 36 23, 18 444 36 24
fax: 18 443 52 39

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek - piątek: 700 - 1500

Dział Organizacji i Kadr
Kierownik Działu Magdalena Morańda - wew. 39

Dział Księgowo - Finansowy
Główna Księgowa: Ewa Michalik - wew. 21
Zastępca Głównego Księgowego: Małgorzata Gancarczyk – wew. 19

Dział Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Kierownik Działu: Renata Fecko - wew. 40

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Działu: Anna Migacz - wew. 24

Punkt Wsparcia i Konsultacji dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie

18 441 98 74

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Działu: Maria Tokarczyk-Dutka - wew. 46

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Kierownik Zespołu: Marcin Janusz - wew. 28

Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów
Kierownik Zespołu: Dorota Pajerska-Smoleń - wew. 11

Dzienny Dom Seniora
Kierownik Działu: Małgorzata Paluch - tel. 604 907 560

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Tarnowska 28
Kierownik Działu: Anna Migacz - tel. 18 449-04-94

Izba wytrzeźwień, ul. Śniadeckich 10A
Koordynator Działu: Marian Kulig- tel. 18 449-04-98

Klub Seniora, ul. Jagiellońska 8
Kierownik Działu: Renata Fecko - tel. 18 448-66-90

 

Katalog usług


 Realizowane zadania:

w stosunku do osób pozostających w trudnych warunkach życiowych, a spełniających określone kryterium dochodowe świadczone są:

 • usługi opiekuńcze;

 • pomoc finansowa;

 • pomoc instytucjonalna (domy pomocy społecznej);

 • poradnictwo prawne (SOIK, środy w godz. 8:00-12:00) i psychologiczne (Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Pl.Kolegiacki 2, czwartki w godz. 10:00-12:00);

 • zapewnianie schronienia, posiłku, odzieży;

 • dofinansowanie do wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych;

 • sprawianie pogrzebów w określonych sytuacjach;

 • pomoc w sprawach związanych z rodzinami zastępczymi;

 • pomoc w skierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 • pomoc w prowadzeniu rodzinnych domów dziecka;

 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.