BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu


ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 444 36 23, 18 444 36 24

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek - 8:00-16:00

wtorek-piątek - 7:00-15:00

Strona www: www.mops.nowysacz.pl

Adresy e-mail:

sekretariat@mops.nowysacz.pl

mops@nowysacz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - logo

 

Katalog usług

 

Realizowane zadania:

w stosunku do osób pozostających w trudnych warunkach życiowych, a spełniających określone kryterium dochodowe świadczone są:

 • usługi opiekuńcze;
 • pomoc finansowa;
 • pomoc instytucjonalna (domy pomocy społecznej);
 • poradnictwo prawne (SOIK, środy w godz. 8:00-12:00) i psychologiczne (Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Pl.Kolegiacki 2, czwartki w godz. 10:00-12:00);
 • zapewnianie schronienia, posiłku, odzieży;
 • dofinansowanie do wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych;
 • sprawianie pogrzebów w określonych sytuacjach;
 • pomoc w sprawach związanych z rodzinami zastępczymi;
 • pomoc w skierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • pomoc w prowadzeniu rodzinnych domów dziecka;
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.