Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


 

 

Gala podsumowująca projekt

 

7 czerwca na uroczystej gali podsumowano projekt oraz wręczono nagrody dla laureatów konkursu "Gen biznesu". Wydarzenie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu.

Projekt realizowany był od listopada 2018 roku wspólnie przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, Wyższą Szkołę Biznesu - NLU w Nowym Sączu, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu, Sądecką Izbę Gospodarczą i organizację „Hotel Cluster”.

Obecna edycja projektu została objęta honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Krajowej Izby Gospodarczej.
 
Warto zaznaczyć, że udział w projekcie nie był dla młodzieży obowiązkowy, zajęcia odbywały się w soboty lub popołudniami, a jednak cieszył się dużym zainteresowaniem.
 
Ogłoszenie wyników poprzedziła konferencja pt. Biznesowe efekty „końca komunizmu” w Polsce: w XXX rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Konferencję otworzył rektor WSB-NLU - dr Dariusz Woźniak.

Po konferencji nadszedł czas na ogłoszenie wyników i przedstawienie laureatów konkursu.

Konkurs realizowany w formule grywalizacji pod nazwą „Gen biznesu” obejmował wizyty studyjne u przedsiębiorców, które miały formę zamkniętych zajęć praktycznych prowadzonych przez przedsiębiorców. Wizyty odbywały się  w firmach wybranych przez uczestników projektu. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody finansowe.

 Fot. Biuro Prasowe UMNS

 

 

O projekcie

Celami głównymi projektu są popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw.
Cele szczegółowe obejmują propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa REGULAMIN.

 


Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie.
Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

 

 

Kto może przystąpić do VII edycji projektu?


Szkoła może przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz), lub w Wyższej Szkole Biznesu NLU, (ul Zielona 27, bud. C, pokój nr 023, wejście od ulicy Grunwaldzkiej).

 

 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest:

  • złożenie przez ucznia w formie papierowej formularza zgłoszeniowego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do 01.12.2018;
     
  • założenie konta na platformie CloudA, w terminie nie później niż przed 1-wszym wykładem
     tj. 01.12.2018.

 


Pliki do pobrania:

 

Regulamin projektu (aktualizacja)

Regulamin projektu (wersja archiwalna II)

Regulamin projektu (wersja archiwalna)

Harmonogram wykładów
Deklaracja uczestnictwa szkoły w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

  Potwierdzenie uczestnictwa w wizytach studyjnych (aktualizacja)

  Potwierdzenie uczestnictwa w wizytach studyjnych (wersja archiwalna)
 


 

WYKŁADY Z WIEDZY EKONOMICZNEJ
 

1 grudnia br. miał miejsce pierwszy wykład z wiedzy ekonomicznej. Zajęcia poprowadził dr Tomasz Zacłona. Uczniom szkól ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego przedstawiono temat: „Człowiek w sieci - przedsiębiorczość w hiperrzeczywistości”. Wykład koncentrował się na postawach przedsiębiorczych w epoce kultury cyfrowego narcyzmu, mediów społecznościowych oraz otaczającej współczesnego człowieka hiperrzeczywistości.

 

8 grudnia br. odbył się drugi wykład pn. "Innowatyka - nowy zestaw umiejętności dla innowacyjnych menedżerów produkcji" za nami. Tym razem dr Michał Jasieński prof. WSB-NLU. Wykład koncentrował się na wybranych aspektach myślenia krytycznego i kreatywnego, które są szczególnie istotne dla tworzenia innowacji.

 

Fot.: Bartosz Stępień WSB-NLU

 


Patronat honorowy:

 

         

  

Organizatorzy projektu: