Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


BIP - WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

ul. Szwedzka 2, II piętro

telefon sekretariat:

18 44 86 700

fax:

18 44 86 701

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9:00-17.00
wtorek-piątek: 7:30-15:30
 

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój Nr 213

Dyrektor Wydziału:      
 Krzysztof Kurzeja kkurzeja@nowysacz.pl 213 18 44 86 710
       
Zastępca Dyrektora Wydziału      
Korwin-Tomasiak Iwona ikorwin@nowysacz.pl 213 18 44 86 731

 

Sekretariat:      
Wilczewska Jolanta jwilczewska@nowysacz.pl 213 18 44 86 700

 

 

Katalog usług

 

Zakres działania Wydziału:

     Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy i Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, komunalizacji mienia, nabywania do zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa ruchomości oraz nieruchomości wskutek spadkobrania oraz innych tytułów prawnych, a także prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

    Wydział prowadzi także sprawy związane z realizacją roszczeń oraz odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi. W skład Wydziału wchodzi stanowisko Geodety Powiatowego.

 


Wydział Geodezji i Mienia dzieli się na:

 • Referat Geodezji,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami,
 • Referat Lokalowy.

 

Referat Geodezji

pokoje nr 200, 207, 208, 210.

Kierownik Referatu:      
Marek Oleksy moleksy@nowysacz.pl 207 tel. 18 44 86 720
       
Pracownicy      

Bartkowska Jadwiga

jbartko@nowysacz.pl 208

tel. 18 44 86 724

Janisz-Terlaga Jadwiga jjanisz@nowysacz.pl 208 tel. 18 44 86 758
Kossakowska Małgorzata mkossakowska@nowysacz.pl archiwum ---
Krzak Agnieszka agnieszka.krzak@nowysacz.pl 208 tel. 18 44 86 678

Maruszewska Katarzyna

mmaruszewska@nowysacz.pl 207

tel. 18 44 86 691

Smoleń Dariusz

dsmolen@nowysacz.pl 209

tel. 18 44 86 742

Solecka Karolina

ksolecka@nowysacz.pl 209

tel. 18 44 86 740

Stokłosa Rafał

rstoklosa@nowysacz.pl 210

tel. 18 44 86 721

Szymańska Dorota

dszymańska@nowysacz.pl 200

tel. 18 44 86 723

Więcek Edyta ewiecek@nowysacz.pl 210 tel. 18 44 86 668


Zakres załatwianych spraw:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości;

 • numeracja porządkowa nieruchomości i nazewnictwo ulic i placów;

 • zbywanie, nabywanie, zamiany, darowizny i zniesienia współwłasności nieruchomości;

 • wykreślanie hipotek;

 • dzierżawa, najem, użyczanie i użytkowanie nieruchomości;

 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;

 • postępowania regulacyjne przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;

 • reprezentacja Miasta i Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi;

 • wywłaszczanie nieruchomości;

 • odszkodowania i opłaty (renta planistyczna) w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego;

 • postępowanie scaleniowe i wymiana gruntów.


Referat Gospodarki Nieruchomościami

pokoje nr 200, 202, 207, 208, 210, 212.

 tel: 18 44 86 741

Kierownik Referatu:      
Ręczkowicz Sławomir sreczkowicz@nowysacz.pl 213 18 44 86 741
       
Pracownicy:      

Basta-Wilk Jowita

jbasta-wilk@nowysacz.pl  202

18 44 86 725

Dziadowicz Marcin mdziadowicz@nowysacz.pl 202 18 44 86 693
Gajdosz Ewelina egajdosz@nowysacz.pl 202 18 44 86 730

Gawelowicz Katarzyna

kgawelowicz@nowysacz.pl  210

18 44 86 668

Kosińska Iwona ikosinska@nowysacz.pl 208 18 44 86 722

Pytel Dariusz

dpytel@nowysacz.pl  210

 18 44 86 735

Tokarz Ewa

etokarz@nowysacz.pl  210

18 44 86 732

 

Zakres załatwianych spraw:

 • oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy;

 • sprzedaż mieszkalnych nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa i Gminy;

 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi istniejące i projektowane;

 • zwrot nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz poprzednich właścicieli;

 • zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

 • prowadzenie spraw dotyczących zasobu nieruchomości rolnych, spółdzielni i przekazywania gruntów Lasom Państwowym;

 • opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

 • prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy.

 

 Referat Lokalowy

pokój nr 206

Kierownik Referatu:      
Barbara Hotloś bhotlos@nowysacz.pl 206 18 44 86 760
       
Pracownicy:      
       

Fałowska Sylwia

 sfalowska@nowysacz.pl  206

tel. 18 44 86 752

Jakubowska Agnieszka

 ajakubowska@nowysacz.pl  206

tel. 18 44 86 751

Jurczyk Joanna jjurczyk@nowysacz.pl 206 tel. 18 44 86 762
Myjak Ireneusz  imyjak@nowysacz.pl  206 tel. 18 44 86 753
Rączkowska-Urbańska Katarzyna  kraczkowska@nowysacz.pl  206 tel. 18 44 86 757
Witek Magdalena mwitek@nowysacz.pl 206 tel. 18 44 86 754

 

Zakres załatwianych spraw:

 • realizacja polityki mieszkaniowej Miasta;
 • nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi;
 • reprezentowanie interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych;
 • przydział mieszkań z zasobów komunalnych;
 • prowadzenie gospodarki gminnych lokali użytkowych.

 

Referat Regulacji Stanów Prawnych

Kierownik Referatu      
Korwin-Tomasiak Iwona ikorwin@nowysacz.pl 213 18 44 86 731
       
Pracownicy:      
Konicka Dorota dkonicka@nowysacz.pl 200 18 44 86 706
Słaby Karolina karolina.slaby@nowysacz.pl 200 18 44 86 706
Tomasik Daniel dtomasik@nowysacz.pl 209 18 44 86 667