Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Na czasie


25390

ZUS zaprasza na szkolenie online

2021-10-14

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu zaprasza przedsiębiorców na szkolenie online, którego tematem przewodnim będą: „Podstawowe zasady decydujące o podleganiu ustawodawstwu właściwemu w zakresie zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii”.


25367

#StartUP Małopolska – zapraszamy do udziału w programie

2021-10-04

Program akceleracji #StartUP Małopolska skierowany jest do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes. Dzięki udziałowi w programie mają okazję zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki.


25372

Figelo laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2021

2021-09-21

Z przyjemnością informujemy, że firma Figelo Sp. z o.o. Sp. k. została laureatem Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021 w kategorii mikro przedsiębiorca. Nagroda ta cieszy tym bardziej, że firma pochodzi z Nowego Sącza, a do rywalizacji w Konkursie zgłosił ją prezydent Ludomir Handzel.


25334

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2021-09-20

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych (sklepy) o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku w terminie do dnia 30 września 2021 r.


25310

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać do 255 tys. zł w ramach Bonu na cyfryzację

2021-09-13

Zbliża się nabór dla mikro, małych i średnich firm w ramach dotacji - Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację.


25280

Uwaga przedsiębiorcy! Bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

2021-09-03

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zapoznają się Państwo z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej, stacjonującej w Polsce.


25170

Nabór wniosków - dotacja sklepiki szkolne

2021-07-29

Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty na podstawie art. 15 zze4austawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


25146

ZUS: kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

2021-07-23

Od dziś przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i zostali poszkodowani przez pandemię COVID-19, mogą składać wnioski o postojowe i zwolnienie ze składek. Z umorzenia składek mogą też skorzystać piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni.


25079

Prosta Spółka Akcyjna – teraz możesz ją założyć!

2021-07-02

Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.


25003

75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy

2021-06-15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza firmy do składania wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono w sumie 75 mln złotych.