Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Na czasie


21740

Pakiet Przyjazne Prawo czyli kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

2019-08-13

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy regulacyjnej. Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) będzie oddziaływał na wiele różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze.


21637

Przedsiębiorco! 27 lipca upływa termin złożenia oświadczenia dot. utrzymania ceny energii elektrycznej

2019-07-26

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.


21632

AKADEMIA MENADŻERA MŚP - dofinansowania do 80% kosztów doradztwa i szkoleń

2019-07-26

Weź udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!


21604

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców

2019-07-19

Jeśli jesteś firmą z sektora MŚP i prowadzisz działalność na terenie Małopolski, możesz sięgnąć po wyjątkowo korzystną ofertę w postaci unijnych pożyczek. Jeśli działasz nie dłużej niż 24 m-ce, możesz starać się o „Pożyczkę dla start-upów”, natomiast jeśli funkcjonujesz na rynku powyżej 2 lat - o „Pożyczkę”.


21517

Biała lista podatników VAT – co to oznacza?

2019-07-10

W artykule przekazujemy informację w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ukazała się na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


21469

Kolejne duże inwestycje w Nowym Sączu

2019-07-04

W Nowym Sączu realizowana będzie kolejna znacząca inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. wydał właśnie kolejną decyzję o wsparciu dla dużego przedsiębiorcy. Grupa COBEX z siedzibą w Wiesbaden (Niemcy) - światowy lider w produkcji wyrobów węglowych i grafitowych dla przemysłu produkcji aluminium i żelaza oraz innych procesów hutniczych. Spółka zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 100 590 000,00 zł.


21227

Pierwsze Posiedzenie Komisji Wspólnej

2019-05-31

Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza rozpoczęła IV kadencję. Pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli zarówno członkowie Komisji jak i przedsiębiorcy, odbyło się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. W spotkaniu prowadzonym przez Pawła Kuklę, przewodniczącego Komisji, uczestniczył Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza oraz Antoni Koszyk, wicestarosta nowosądecki.


21123

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaproszenie na konferencję

2019-05-17

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Polski Fundusz Rozwoju, w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zapraszają na konferencję na temat funkcjonowania i wdrożenia PPK – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych.


21091

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2019-05-15

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


21022

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019 - zgłaszanie kandydatur do 23 sierpnia br.

2019-05-07

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.