Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Inwestycje


21371

Odpowiedź GDDKiA w sprawie DK75

2019-06-19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponownie wyraża słowa uznania dla podjętej inicjatywy znalezienia kompromisu przez samorządy, których bezpośrednio dotyczy planowana inwestycja. 20 maja Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu Nowosądeckiego, Starosta Nowosądecki oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza podpisali dokument, odnoszący się do podpisanego w Iwkowej wspólnego stanowiska dotyczącego przebiegu korytarza drogi krajowej DK 75. Czytamy w nim, że podpisujący "w pełni popierają i wyrażają zadowolenie z przyjętego w Iwkowej wspólnego stanowiska jednostek samorządu terytorialnego z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie przebiegu korytarza drogi krajowej DK 75".


21347

Sądecka grupa gospodarcza już działa

2019-06-17

W Nowym Sączu działa już grupa gospodarcza, powołana do prac remontowych i porządkowych w mieście. Czterech pracowników, zatrudnionych w strukturach Urzędu Miasta, wykonuje doraźne prace, takie jak podnoszenie kostki brukowej, malowanie czy remonty mieszkań.


21339

Dobiega końca budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu

2019-06-14

Budynek przy ulicy Tłoki w Nowym Sączu jest już prawie gotowy. Wykonawca zapewnia, że trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe.


21321

Nad Kamienicą powstaje ścieżka pieszo-biegowo-rowerowa

2019-06-13

Do końca lipca ma być gotowa ścieżka turystyczna nad Kamienicą, budowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza za kwotę 5 276 700 złotych brutto. Budowa ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej to jeden z elementów dużego projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku”.


21307

Przy ulicy Żywieckiej powstaje nowy plac zabaw

2019-06-12

Już wkrótce planowane jest zakończenie prac przy powstającym właśnie nowym ogólnodostępnym placu zabaw przy ulicy Żywieckiej w Nowym Sączu oraz oddanie placu do użytku.


21285

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zostanie wykonany podjazd dla niepełnosprawnych

2019-06-10

Zostanie również utwardzony teren z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w SOSW. Miasto Nowy Sącz otrzymało na te dwa cele dofinansowanie, w łącznej kwocie ponad 53 tysięcy złotych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.


21265

Wyremontowana świetlica na Osiedlu Centrum będzie służyła mieszkańcom

2019-06-06

Zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, dyrektor Wydziału Inwestycji Marta Poremba wraz z pracownikami, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska oraz przedstawicielki Zarządu Osiedla Centrum uczestniczyli w odbiorze budynków przy Al. Wolności 39, gdzie uruchomiona zostanie świetlica osiedlowa.


21262

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie budowy „Sądeczanki”

2019-06-06

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu wariantu drogi DK75, popularnie nazywanej „Sądeczanką”. Na spotkanie zaprasza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a także biuro projektowe Halcrow Group Sp. Z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS).


21242

Przystanek Kultura - szansa na dofinansowanie infrastruktury turystycznej

2019-06-04

22 060,50 euro może pozyskać Miasto Nowy Sącz na budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z turystyczną wiatą przystankową oraz siłownią zewnętrzną, w ramach projektu „Przystanek Kultura”, złożonego przez Fundację Sądecką w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Miasto Nowy Sącz jest partnerem tego zadania w partnerstwie ze Starym Sączem, Bobową oraz słowacką miejscowością Obec Lenartov.


21241

Złożono wnioski o dofinansowanie modernizacji szkolnych boisk

2019-06-04

Urząd Miasta Nowego Sącza stara się o dofinansowanie modernizacji kilku obiektów sportowych przy sądeckich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkół Samochodowych oraz Szkole Podstawowej nr 9. Złożone zostały wnioski o pozyskanie dofinansowania planowanych inwestycji.


21240

Zapomniane zakątki przyrody i historii zyskają nowy blask?

2019-06-04

„Zapomniany zakątek przyrody i historii” – taki tytuł nadano projektowi, o którego dofinansowanie stara się Urząd Miasta Nowego Sącza w partnerstwie z Gminą słowacką Vyšné Ružbachy, w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to blisko 140 000 euro.


21193

Już w wakacje ruszy budowa nowych placów zabaw

2019-05-28

Miasto Nowy Sącz znalazło się w pierwszej dziesiątce wniosków, które otrzymają najwyższe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - spośród 803 pozytywnie ocenionych z całej Polski - na realizację zadania pn. „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy”. Budowa pięciu nowych placów zabaw planowana jest już w wakacje. Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 225 tysięcy złotych.


21179

MZD remontuje sądeckie ulice

2019-05-27

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje o robotach remontowych prowadzonych w maju oraz w czerwcu. W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa następujących ulic:


21024

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

2019-05-07

Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza rozpoczął proces podpisywania umów użyczenia z mieszkańcami Nowego Sącza, zainteresowanymi udziałem w projekcie pod nazwą „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”.


Już wkrótce będzie realizowana kolejna inwestycja drogowa

2019-05-07

11 maja rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ulicy Zielonej oraz drogi pod nim zlokalizowanej. To oznacza, że trzeba się przygotować na utrudnienia w ruchu drogowym oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.