BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Nagroda Prezydenta Miasta

 

W myśl postanowień Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Prezydent Miasta Nowego Sącza raz w roku przyznaje nagrodę wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub liderowi działalności pro publico bono.


Nagroda ma z założenia charakter uznaniowy. Wręczana jest w formie okolicznościowej statuetki.

Laureaci Nagrody:

2017

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Nowy Sącz.

2016

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej zostało Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna.

2015

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej został Sądecki Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

2014

Laureatem nagrody dla lidera działalności pro publico bono został: Pan Marcin Kałużny.

2013

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej został: Związek Sądeczan.

Laureatem nagrody dla lidera działalności pro publico bono została: Pani Józefa Smoleń.

 

2012

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej została: Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza przy OSP Nowy Sącz Biegonice.

Laureatem nagrody dla lidera działalności pro publico bono została: Pani Anna Oleksy.

 

2011

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej zostało: Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM".

Laureatem nagrody dla lidera działalności pro publico bono został: Pan Mieczysław Kaczwiński.

2010

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej został: Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz.

2009

Laureatem nagrody dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej zostało: Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta.

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
kontakt: 18 44 90 687, bao@nowysacz.pl