Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza nadany został Zarządzeniem Nr 10/2006/V Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Nowego Sącza. Wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza:

 

 1. Zarządzenie Nr 25/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 2. Zarządzenie Nr 60/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 3. Zarządzenie Nr 4/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 4. Zarządzenie Nr 83/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 5. Zarządzenie Nr 185/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 6. Zarządzenie Nr 451/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 7. Zarządzenie Nr 425/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 8. Zarządzenie Nr 81/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 9. Zarządzenie Nr 181/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 10. Zarządzenie Nr 230/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 11. Zarządzenie Nr 19/2011  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 12. Zarządzenie Nr 203/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 13. Zarządzenie Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 14. Zarządzenie Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 15. Zarządzenie Nr 291/2013  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 16. Zarządzenie Nr 012/2014  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 17. Zarządzenie Nr 067/2014  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 18. Zarządzenie Nr 043/2015  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 19. Zarządzenie Nr 170/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 20. Zarządzenie Nr 475/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 21. Zarządzenie Nr 199/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 22. Zarządzenie Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 23. Zarządzenie Nr 154/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 24. Zarządzenie Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 25. Zarządzenie Nr 379/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 26. Zarządzenie Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 27. Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 28. Zarządzenie Nr 283/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
 29. Zarządzenie Nr 625/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
 30. Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza stanowi Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza