Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje dla NGO


Festiwal Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych 2019 – zgłoś swoją organizację

2019-08-13

Zapraszamy wszystkie lokalne organizacje do włączenia się we współtworzenie święta nowosądeckich NGO’sów.


Kondycja nowosądeckich organizacji pozarządowych - zaproszenie do badania

2019-07-10

Zapraszamy wszystkie nowosądeckie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie aktualnej kondycji lokalnych fundacji, stowarzyszeń, klubów.


Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli"

2019-04-30

W imieniu Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” zapraszamy 14.05.2019r. do Częstochowy na spotkanie informacyjne o programie pn. „Europa dla obywateli”, które odbędzie się w godzinach 11:00-14:45.


Nabór do Komisji Konkursowych

2018-11-29

Do 10 grudnia 2018 roku będzie prowadzony nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty w ogłaszanych przez Miasto Nowy Sącz otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Newsletter Biura Organizacji Pozarządowych

2018-10-12

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Newsletteru Biura Organizacji Pozarządowych.


Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

2018-10-10

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


Zgłoś lokalnego lidera do Nagrody „Amicus Hominum”

2018-10-04

Jesteś lokalnym liderem, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”!


Trwa nabór do Nagrody "Kryształy Soli"

2018-10-04

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli”


Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

2018-05-18

Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”


IV edycja programu „Decydujesz, pomagamy” objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

2018-03-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 30 marca 2018r.lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu.Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://pomagamy.tesco.p