Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

 Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości


Uchwałą Nr XXVII/263/2012 z 24 kwietnia 2012r. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten jest dokumentem wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli samorządu miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz przedsiębiorców i edukacji. Program został opracowany jako dokument operacyjny, wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu.  Zakłada realizację działań, które mają na celu tworzenie ogólnych warunków  sprzyjających prowadzeniu oraz otwieraniu przedsiębiorstw w Nowym Sączu. Działania te korespondują ze Strategią Rozwoju Nowego Sącza do 2020.

Realizacja Programu leży w gestii Prezydenta Miasta Nowego Sącza, który w drodze zarządzenia Nr 105/2012 z 10.05.2012r. dokonał podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Programu.

Celem głównym programu jest rozwój gospodarczy Nowego Sącza poprzez wsparcie przedsiębiorczości przez władze Nowego Sącza oraz podmioty uczestniczące w realizacji programu.

Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości powstał na podstawie przeprowadzonych badań oraz propozycji członków Grupy roboczej powołanej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Wnioski z badań oraz szczegółowa prezentacja wyników badań zostały przedstawione w raporcie pn. "Przedsiębiorczość w Nowym Sączu - wyniki badań. Badania zrealizowane na potrzeby Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości".
 Plan realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości: 2016 | 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Raport z realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości: 2014 | 2013 I 2012

 

Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Zarządzenie Nr 385/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 10 maja 2012 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz miejskie jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 10 maja 2012 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz miejskie jednostki organizacyjne