Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


MAŁE GRANTY 2018
według obszarów współpracy


Obszar: KULTURA FIZYCZNA

Oferta nr: 135
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "TURKUS"
Zadanie: Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja "Festynu Rowerowego"
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 2500 zł.

 

 

Oferta nr: 136
Wnioskodawca: Ognisko TKKF "HALNY" w Nowym Sączu
Zadanie: Organizacja okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji:2500 zł

 

 

Oferta nr:137
Wnioskodawca: Klub Sportowy "ZABEŁCZE"
Zadanie: Organizacja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji:1000 zł

 

 

Oferta nr: 138
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF"
Zadanie: Organizacja turniejów brydża sportowego. 1 Mistrzostwa Nowego Sącza par. 2 Indywidualne Mistrzostwa Nowego Sącza
Data  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 1500 zł

 

 

Oferta nr: 140
Wnioskodawca: Liga Obrony Kraju
Zadanie: Organizacja zajęć strzeleckich w weekendy, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich
Data publikacji w Biuletyne Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 4000 zł

 

 

Oferta nr: 143
Wnioskodawca: Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW
Zadanie: XIV Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu wojskowym i członków Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 3500 zł.

 


Obszar: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Oferta nr: 160
Zadanie: Zdrowy Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 16/07/2018
Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł

 

Oferta nr: 161
Zadanie: Przedsiębiorczość - nasze dziedzictwo i przyszłość
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 19/07/2018
Kwota przyznanej dotacji:5 000,00 zł

 


Obszar: EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY


Oferta nr: 154
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: SOS dla Sądecczyzny IX edycja - jak segregować odpady w szkole
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 26/02/2018
Kwota przyznanej dotacji: 3000 złOferta nr: 166

Wnioskodawca: Stowarzyszenie VIRTUS
Zadanie: Upcyklingowa rzecz użytkowa
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 05/10/2018
Kwota przyznanej dotacji: 2000 zł

 


Obszar: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Oferta nr: 145
Wnioskodawca; Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Zadanie: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 10/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 2000 zł

 

Oferta nr: 149
Wnioskodawca: Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW Program
Zadanie: "Strzelec dla miasta - zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w ZS. "STRZELEC" OSW - edycja szósta
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 17/01/2018
Kwota przyznanej dotacji: 6000 zł

 


Obszar: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

 Oferta nr: 157
Wnioskodawca: Fundacja "Będzie dobrze"
Zadanie: Pokonajmy uzależnienia przez zabawę
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 6/06/2018
Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

 

Oferta nr: 163
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dobre
Zadanie: "Trzeźwo myślę - zdrowo myślę"
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 14/08/2018
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 


Obszar:  WZMACNIANIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO

Oferta nr: 167
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Chóru SCHERZO
Zadanie: Koncert Jubileuszowy 200-lecia Gimnazjum i Liceum w Nowym Sączu
Data publikacji: 19/10/2018
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 


Kontakt:

Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, piętro pierwsze, pokój 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS