Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


MAŁE GRANTY 2016
według obszarów współpracy

 

Obszar: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Oferta Nr 136
Wnioskodawca: Związek Strzelecki "STRZELEC"
Zadanie: Program - Strzelec dla Miasta. Zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w związku strzeleckim "Strzelec" organizacja społeczno–wychowawcza - edycja druga
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 6 000 zł
 

 

Oferta Nr 158
Wnioskodawca: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Zadanie: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 22.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł
 

 

Oferta Nr 180
Wnioskodawca: Związek Strzelecki "STRZELEC"
Zadanie: Program - Strzelec dla Miasta. Zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w związku strzeleckim "Strzelec" organizacja społeczno–wychowawcza - edycja czwarta
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 23.11.2016 r.

 

 

Obszar: EKOLOGIA I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Oferta Nr 160
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: SOS dla Sądecczyzny VII edycja - gospodarka odpadami komunalnymi
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 11.02.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 

 

Oferta Nr 177
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: Nowe elementy edukacyjne do witryny informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Kwota przyznanej dotacji: 2000 zł

 

 

Obszar: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Oferta Nr 163
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Zadanie: Własna firma-pomysł na życie trzecia edycja
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 26.02.16 r.
Kwota przyznanej dotacji: 4 715 zł
 

Oferta Nr 178
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zadanie: Srebrna gospodarka szansa na rozwój Sądecczyzny
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł
 

Obszar: KULTURA FIZYCZNA

Oferta Nr 135
Wnioskodawca: Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju
Zadanie: Organizacja zajęć strzeleckich w formie turnieju, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 4 000 zł
 

Oferta Nr 137
Wnioskodawca: Związek Strzelecki "STRZELEC" 
Zadanie: XII zawody sportowo-obronne dla uczniów o profilu wojskowym i członków związku strzeleckiego "Strzelec" organizacji społeczno-wychowawczej
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 zł
 

Oferta Nr 138
Wnioskodawca: Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz
Zadanie: Organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł
 

Oferta Nr 142
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej
Zadanie: Organizacja rekreacyjnego festynu rowerowego
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r. 
Kwota przyznanej dotacji: 3 500 zł
 

Oferta Nr 143
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Brydża Sportowego "ALF"
Zadanie: Organizacja imprez brydża sportowego
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej:13.01.2016 r. 
Kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł
 

Obszar: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Oferta Nr 141
Wnioskodawca: Stowarzyszenie TURKUS na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej
Zadanie: Organizacja koncertu oraz zabawy tanecznej z okazji Święta Państwowego
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł
 

 

Oferta Nr 145
Wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Zadanie: Nocny Bieg Mikołajkowy "Pomocnicy Świętego Mikołaja"
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.01.2016 r. 
Kwota przyznanej dotacji: 2 500 zł
 

 

Oferta Nr 155
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Fabryka Marzeń
Zadanie: Wakacje w siodle
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 21.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 2 500 zł
 

 

Oferta Nr 157
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy EVAN
Zadanie: Zajęcia sportów walki podczas wakacji w Nowym Sączu
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 27.01.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł
 

 

Oferta Nr 162
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Zadanie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 26.02.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł
 

 

Oferta Nr 168
Wnioskodawca: Katolickie Centrum Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu
Zadanie: Letni wypoczynek w Kanie 2016
Data Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.05.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3 000 zł

 

Oferta Nr 170
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sursum Corda
Zadanie: Fiesta rodzinna- Bezpieczne Wakacje
Data Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 19.05.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 

Oferta Nr 172
Wnioskodawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Zadanie: Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych KONCERT MUZYCZNY -"ZDROWY DUCH I ZDROWE CIAŁO"
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 02.06.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 7 000 zł

 


 

 

 


 

 

Kontakt:

Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS