BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

 

Programy zdrowotne, profilaktyka,
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

  

Lp.

 

Realizator

Tytuł programuuzdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany,

w realizacji, zrealizowano)

Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja

1


 

Realizator będzie wybrany w  2021 roku

 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

Planowane w 2021 r.

więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza tel. 18-44-86-790

 2  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Akcja badań profilaktycznych w kierunku chorób układu krążenia przez Miasto Nowy Sącz.

 

Planowane w 2021 r.

 


Badania dla osób od 40 roku życia.
 

 3  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Program polityki zdrowotnej: szczepienia przeciw grypie

Planowane w 2021 r.

więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza tel. 18-44-86-790

4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP.

W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii oraz uzyskania poradnictwa antytytoniowego.

Program kierowany jest do osób mających więcej niż 18 lat, które palą papierosy lub inne wyroby tytoniowe oraz zwłaszcza do osób w wieku między 40 a 65 lat, które nie miały wcześniej w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u tych osób wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

2021 r. w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

 2021 r. w realizacji

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel. do przychodni pon -pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

MEDIKOR III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA MAMMOGRAFII ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
 

Profilaktyka raka piersi , bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

 

2021 r. w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 443 72 52 

7  

 "OPTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ul.29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz

Profilaktyka raka piersi , bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub  badanie kolejne  po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inn

2021 r. w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 441 51 20

 8  
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2020 r.  zrealizowano, możliwa kontynuacja

 liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

 

 

 

 

9  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwąProfilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG,

Planowane  w 2021 r.

szczegóły tel. 18-44-86-790

10  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą"Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

Planowane  w 2021 r.

szczegóły tel. 18-44-86-790

11  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą: "Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające". 

 Planowane w 2021 r.  szczegóły tel. 18-44-86-790
 12   Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:  "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" .

Planowane w 2021 r.

 szczegóły tel. 18-44-86-790

13  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

 

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" .

Planowane w 2021 r.

  szczegóły tel. 18-44-86-790

14  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul. Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2021 r. w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)

 
15 Realizator będzie wybrany w 2021 r. Profilaktyka chorób układu oddechowego Planowane w 2021 r. szczegóły tel. 18-44-86-790
16 Realizator będzie wybrany w 2021 r.
Profilaktyka chorób nowotworowych skóry Planowane w 2021 r.
szczegóły tel. 18-44-86-790
17

Ośrodek Środowiskowej JJJ 
Opieki Psychologicznej   
i Psychoterapeutycznej
ul. Narutowicza 2 ,
33-300 Nowy Sącz

Bezpłatna (w ramach umowy
z NFZ) 
pomoc Psychoterapeuty,
Psychologa klinicznego, 
Psychologa,
Terapeuty środowiskowego
dla dzieci młodzieży, 
pomoc m.in.
w kłopotach  z agresją, złością
lub skrajną  nieśmiałością,
trudnościach szkolnych
i przedszkolnych,
kłopotach z koncentracją uwagi,
zaburzeniami snu, trudnościach
związanych z sytuacją rodzinną,
problemem z niskim  poczuciem własnej wartości, zaburzeniami
związanymi z odżywianiem, problemy
z nadpobudliwością psychoruchową.

         
W realizacji     rok   
2021-2022 

  Szczegóły
  tel. 18-442-22-11,    510 113 087

 

18 Szpital MEDIKOR,
ul. Rzemieślnicza 5,
33-300 Nowy Sąc
z

Program Koordynowanej Opieki
nad kobietą w Ciąży (KOC)
Wymagane jest złożenie w szpitalu
deklaracji przystąpienia do programu.
Deklaracja umożliwia prowadzenie ciąży
(bezpłatnie - w ramach NFZ) oraz poród
w szpitalu Medikor (bezpłatnie).
W ramach programu kobieta może
otrzymać specjalistyczne poradnictwo
ambulatoryjne, opiekę
przedporodową
i poporodową opiekę położnej, poród -
a w przypadku wskazań medycznych -
także niezbędne hospitalizacje. 

W realizacji  rok 2021 Tel.: 883-024-444
(18)477-88-57