Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

Programy zdrowotne, profilaktyka,

edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

Lp.

 

Realizator

Tytuł programu zdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany/w realizacji /zrealizowano)

Dostępność,kontakt w celu uzyskania informacji/zapisy-rejestracja

1


 

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz

"Seniorom dla zdrowia i pogody ducha" w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. W ramach projektu realizowane są badania dla osób w wieku 60+,w tym: okulistyczne badania profilaktyczne oczu, badania układu krążenia w tym: lipidogram,cukier,Doppler i układu kostnego: witamina D3

wrzesień- październik 2020

7 i 8 września 2020 r. w godz. 11:00- 14:00 pod nr telefonu 606 702 993, decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona

 2  

 

Akcja badań profilaktycznych pod nazwą "Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego" finansowana jest przez Miasto Nowy Sącz.

2020 planowane

 

 3  

 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed grypą"-program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

2020 planowane


4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Informacja: w przychodni NZOZ PRAXIS realizowany jest Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP. Program kierowany jest do osób pomiędzy 40-tym a 60-tym rokiem życia, palących lub  będących palaczami biernymi. W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii.

2019,2020        w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

od lipca 2019 do lipca 2021

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel do przychodni pon-pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna "Ortomed" ul.Kochanowskiego 15,33-300 Nowy Sącz

Projekt pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w Mieście Nowy Sącz" w ramach 9.Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2. 1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Typ projektu:B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. dziewczynki rocznik: 2007,2008,2009, i 2010, chłopcy rocznik:2005,2006 i 2007. Badania przesiewowe prowadzone są na terenie szkół, do których uczęszczają Państwa dzieci. Udział w projekcie bezpłatny.

2019 w realizacji od miesiąca września do lipca 2020 r.

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni tel.18 547 10 60, ortomedporadnia@gmail.com

7  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Spz o.o.

ul.Poniatowskiego 2,33-300 Nowy Sącz 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie,w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

2020 w realizacji

zapisy na badania od 6 maja 2020 r. w godz.10:00-13:00, wyłącznie telefonicznie, pod numerem tel.782-520-100

 8  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGMED" Sp z o.o. ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki onkologicznej pod nazwą "Profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 oraz edukacja w kierunku zapobiegania ryzyku wystąpienia nowotworów: okrężnicy,odbytnicy,płuc,piersi,żołądka,trzonu macicy,nerki,jajnika".

2019 zrealizowano i planowane w 2020

 

zapisy od 04 listopada 2019 do wyczerpania miejsc, rejestracja od godz.: 10:00 telefonicznie pod nr 18 443 78 94

(punkt pobrań ul.Lwowska 68, Nowy Sącz)

 

 

9  

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy ze Specjalistycznymi gabinetami NZOZ Diagmed Sp z o.o., MEDYK w Nowym Sączu, CM Batorego w Nowym Sączu i Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą:"Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG, bez ograniczeń wiekowych, w szczególności dla kobiet w wieku prokreacyjnym 25+

2020 w realizacji

termin 20.04.2020 r.- 30.11.2020 r. tel.509 457 937

10  

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy z Przychodnią OPTI-MED w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą:"Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

 2020 w realizacji

zapisy na badania pod nr 606702993 pon-pt. w godz: 14:00-16:00, liczba miejsc ograniczona                        I etap badań maj-lipiec 20 r. II etap badań akcja jesienna wrzesień- listopad 20 r. 

11  

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz przy współpracy z NZOZ Diagmed ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą:"Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające nowotworom jajnika u kobiet"

 2020 w realizacji

termin realizacji:              01.04.2020 r- 30.07.2020 r. zgłoszenia w miesiącu czerwcu br. pod numerem 607 898 148 lub 883 366 647, badania realizuje DIAGMED w Nowym Sączu ul. Lwowska 20 i 69

12  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul.Pilotów 11, 33-300 Nowy Sącz przy współpracy z Przychodnią Specjalistyczną "Inter-Optica" S.C. w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:              "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" w tym profilaktyczne badanie dna oka, ciśnienia śródgałkowego pod kątem retinopatii cukrzycowej, oraz badanie dopplerowskie wydolności żył i tętnic kończyn dolnych pod kątem profilaktyki stopy cukrzycowej dla osób 60+  

2020 w realizacji

 termin realizacji:                01.04.2020 r.-30.11.2020 r. zapisy od 10-15 czerwca 2020 r. w godz.:16:00-18:00 tel.514 138 570, liczba miejsc ograniczona

13  

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą:"Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" 

2020 w realizacji

termin realizacji:    01.03.2020 r.-30.11.2020 r.                 tel. (18)449 05 10

14  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul.Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2020 w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)

 15  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2017-październik 2020 r. w realizacji

liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10