Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

Programy zdrowotne, profilaktyka,

edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

Lp.

 

Realizator

Tytuł programu zdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany/w realizacji /zrealizowano)

Dostępność,kontakt w celu uzyskania informacji/zapisy-rejestracja

1

 

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Realizator: Centrum Medyczne "Batorego" Sp zoo al.Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz

"Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce"

2019 zrealizowano

liczba miejsc ograniczona

tel. 18 442 00 06 wewn.:2.

 2  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGMED" Sp. z o.o. ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Akcja badań profilaktycznych pod nazwą "Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego" finansowana jest przez Miasto Nowy Sącz.

2019 zrealizowano

 

zapisy od 04 listopada 2019, rejestracja od godz.: 10:00 liczba miejsc ograniczona tel. 18 443 78 94 (punkt pobrań przy ul.Lwowskiej 20, Nowy Sącz)

 3  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed grypą"-program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

2019

zrealizowano

Druga tura zapisów rozpocznie się od 21 listopada 2019 r.,
rejestracja telefoniczna 782 520 100 w godz.:12:00-13:00, osobiście pokój nr 113 w godz.:13:00-14:00, pokój  szczepień nr 107 I piętro   

4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Informacja: w przychodni NZOZ PRAXIS realizowany jest Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP. Program kierowany jest do osób pomiędzy 40-tym a 60-tym rokiem życia, palących lub  będących palaczami biernymi. W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii.

2019               w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

od lipca 2019 do lipca 2021

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel do przychodni pon-pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna "Ortomed" ul.Kochanowskiego 15,33-300 Nowy Sącz

Projekt pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w Mieście Nowy Sącz" w ramach 9.Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2. 1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Typ projektu:B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. dziewczynki rocznik: 2007,2008,2009, i 2010, chłopcy rocznik:2005,2006 i 2007. Badania przesiewowe prowadzone są na terenie szkół, do których uczęszczają Państwa dzieci. Udział w projekcie bezpłatny.

2019 w realizacji od miesiąca września do lipca 2020 r.

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni tel.18 547 10 60, ortomedporadnia@gmail.com

7  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Sp zoo

ul.Poniatowskiego 2,

33-300 Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie,w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia.

2019 zrealizowano

zapisy do 29 listopada 2019 r. lub do wyczerpania miejsc, od godz.:11:00 do 14:00 telefonicznie pod nr 782 520 100

 8  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGMED" Sp z o.o. ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki onkologicznej pod nazwą "Profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 oraz edukacja w kierunku zapobiegania ryzyku wystąpienia nowotworów: okrężnicy,odbytnicy,płuc,piersi,żołądka,trzonu macicy,nerki,jajnika".

2019 zrealizowano

 

zapisy od 04 listopada 2019 do wyczerpania miejsc, rejestracja od godz.: 10:00 telefonicznie pod nr 18 443 78 94

(punkt pobrań ul.Lwowska 68, Nowy Sącz)

 

 

9  

Konkurs unieważniony

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Przez żołądek do zdrowia-diagnostyka helicobacter",dla osób w wieku 18+

2019

konkurs unieważniony, brak ofert

 

10  

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy ze Specjalistycznymi gabinetami NZOZ Diagmed Sp z o.o., MEDYK w Nowym Sączu, CM Batorego w Nowym Sączu i Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą:"Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", bez ograniczeń wiekowych, w szczególności dla kobiet w wieku prokreacyjnym 25+

2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel. 509457937, zapisy 3 i 4 czerwca oraz 21 i 22 października 2019 

11  

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy z Przychodnią OPTI-MED w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą:"Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

 2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel.606702993, zapisy w I połowie maja 2019

12  

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz przy współpracy z NZOZ Diagmed ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą:"Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla określonej grupy mężczyzn" w wieku 45+

 2019 zrealizowano

liczba miejsc ograniczona, tel. 883366647,07898148, zgłoszenia w miesiącu kwietniu 2019

13  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul.Pilotów 11, 33-300 Nowy Sącz przy współpracy z Przychodnią Specjalistyczną "Inter-Optica" S.C. w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:              "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" w tym profilaktyczne badanie dna oka, ciśnienia śródgałkowego pod kątem retinopatii cukrzycowej, dla osób 60+  

2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel. 514138570

zapisy kwiecień/maj 2019

14  

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą:"Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" 

2019 zrealizowano

liczba miejsc ograniczona, tel. 18 449 05 10

15  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul.Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2019 w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)

 16  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2017-październik 2020 r. w realizacji

liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

17  

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Vesna, Gnojnik nr 48, 32-864

Zadanie z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz edukacji zdrowotnej w ramach Ogólnopolskiego Programu "Proste Plecki" pod nazwą:"Badania przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy uczniów szkół podstawowych" w Nowym Sączu.

2018 zrealizowano, w roku 2019 w nie została złożona żadna oferta

liczba miejsc ograniczona tel.604 240 442

18  

Stowarzyszenie Terapeutów na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem MODUS, ul.Graniczna 48, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Specjalistyczne rehabilitacyjne zajęcia dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju"

2018 zrealizowano, w roku 2019 nie została złożona żadna oferta

liczba miejsc ograniczona tel.793 483 102

 

 

 


"Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce"

Termin realizacji:

realizacja w terminie od 27 września do 29 listopada 2019 r. (lub do wyczerpania szczepionek)

Dostępność:

liczba miejsc ograniczona tel. 18 442 00 06 wewn. 2.

Realizator:

Centrum Medyczne "Batorego" Sp zoo al.Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego