BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

Programy zdrowotne, profilaktyka,
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

  

Lp.

 

Realizator

Tytuł programuuzdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany,

w realizacji, zrealizowano)

Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja

1


 

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz

"Seniorom dla zdrowia i pogody ducha" w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. W ramach projektu realizowane są badania dla osób w wieku 60+,w tym: okulistyczne badania profilaktyczne oczu, badania układu krążenia w tym: lipidogram, cukier, Doppler i układu kostnego: witamina D3

zrealizowano

2020

Zapisy zakończono.

Zapisy prowadzone były pod nr telefonu 606 702 993.

 2  

NZOZ „Diagmed” Sp. z o. o.
ul. Lwowska 20
33-300 Nowy Sącz

Akcja badań profilaktycznych pod nazwą "Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego" finansowana jest przez Miasto Nowy Sącz.

2020

w realizacji

Zapisy zakończono.  Realizacja zadania trwa do 15.12.2020 r.


Badania dla osób od 40 roku życia.
 

 3  

 Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o.o.  
Al. Batorego 77
33-300 Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed grypą"-program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

2020

w realizacji

Zapisy zakończono. Realizacja programu trwa do 15.12.2020 r.

Poza programem dla osób w wieku 75+ szczepionka przeciw grypie  jest bezpłatna na podstawie recepty. Pozostałe osoby powinny zapytać lekarza o możliwość częściowej refundacji z NFZ na szczepionkę na podstawie recepty.

4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Informacja: w przychodni NZOZ PRAXIS realizowany jest Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP. Program kierowany jest do osób pomiędzy 40-tym a 60-tym rokiem życia, palących lub  będących palaczami biernymi. W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii.

2019,2020        w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

od lipca 2019 do lipca 2021

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel do przychodni pon-pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna "Ortomed" ul.Kochanowskiego 15,33-300 Nowy Sącz

Projekt pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w Mieście Nowy Sącz" w ramach 9.Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2. 1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Typ projektu:B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. dziewczynki rocznik: 2007,2008,2009, i 2010, chłopcy rocznik:2005,2006 i 2007. Badania przesiewowe prowadzone są na terenie szkół, do których uczęszczają Państwa dzieci. Udział w projekcie bezpłatny.

2019 w realizacji od miesiąca września do lipca 2020 r.

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni tel.18 547 10 60, ortomedporadnia@gmail.com

7  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Spz o.o.

ul.Poniatowskiego 2,33-300 Nowy Sącz 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie,w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

Zrealizowano

2020 

Zapisy zakończono.

Zapisy były prowadzone od 6 maja 2020 r.  wyłącznie telefonicznie, pod numerem tel.782-520-100

 8  
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2017-październik 2020 r. w realizacji

 liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

 

 

 

 

9  

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy ze Specjalistycznymi gabinetami NZOZ Diagmed Sp z o.o., MEDYK w Nowym Sączu, CM Batorego w Nowym Sączu i Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą:"Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG, bez ograniczeń wiekowych, w szczególności dla kobiet w wieku prokreacyjnym 25+

2020 w realizacji

termin realizacji:

20.04.2020 r. - 30.11.2020 r.

Zapisy pod nr tel.509 457 937

10  

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy z Przychodnią OPTI-MED w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą:"Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

 2020 w realizacji

zapisy na badania pod nr 606702993 pon-pt. w godz: 14:00-16:00, liczba miejsc ograniczona                        I etap badań maj-lipiec 20 r. II etap badań akcja jesienna wrzesień- listopad 20 r. 

11  

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz przy współpracy z NZOZ Diagmed ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą:"Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające nowotworom jajnika u kobiet"

 2020 Zrealizowano

Zapisy zakończone.

Zapisy prowadzone były  pod numerem

607 898 148 lub 883 366 647.

12  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul.Pilotów 11, 33-300 Nowy Sącz przy współpracy z Przychodnią Specjalistyczną "Inter-Optica" S.C. w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:              "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" w tym profilaktyczne badanie dna oka, ciśnienia śródgałkowego pod kątem retinopatii cukrzycowej, oraz badanie dopplerowskie wydolności żył i tętnic kończyn dolnych pod kątem profilaktyki stopy cukrzycowej dla osób 60+  

2020 Zrealizowano

 Zapisy zakończone. 

Zapisy prowadzone były pod nr

tel.514 138 570, liczba miejsc ograniczona

13  

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą:"Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" 

2020 w realizacji

termin realizacji:    01.03.2020 r.-30.11.2020 r.                 tel. (18)449 05 10

14  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul.Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2020 w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)