Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza

 Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza reguluje Zarządzenie Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2016 r., w sprawie określenia zasad przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Treść zarządzenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji publicznej Nowego Sącza pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1179007,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-752016vii-z-dnia-18-lutego-2016-roku.html

 

Tabelaryczne zestawienie patronatów w roku 2017

patronaty-prezydenta-2017.pdf