Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


 

BIP - Wydział Architektury i UrbanistykiWYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

Dyrektor Wydziału - Jolanta Polańska-Skrężyna

Zastępca Dyrektora Wydziału - Rafał Leśniak
 

Godziny pracy Wydziału:

poniedziałek:  9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

 Adres Wydziału:

ul. Zielona 55
II piętro - pokój nr 200, 200a, 200b
telefony: 18 44 86 643, 18 44 86 648

środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.

Katalog usług

 

     Do zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki należy prowadzenie spraw i wydawanie decyzji określonych przepisami prawa budowlanego, spraw wynikających ze współpracy z inspekcją nadzoru budowlanego, w tym nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta. Zbieranie informacji na temat uwarunkowań rozwojowych Miasta m.in. analiza obszarów pod względem uzbrojenia w infrastrukturę.

Ponadto prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki Miasta.


W skład Wydziału wchodzą:

  • Referat Architektoniczno-Budowlany;
  • Referat Urbanistyki;
  • Referat Planowania Przestrzennego;
  • Zespół Estetyki Miasta;
  • Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

 

Stanowiska ds. obsługi administracyjnej

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 200

adres e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl

Marta Cięciwa-Urbaniak

tel. 18 44 86 643

Justyna Waśko

tel. 18 44 86 648

Karolina Kwaśnik

tel. 18 44 86 648

 

Referat Architektoniczno-Budowlany

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 201, 201a

Jadwiga Jasińska
kierownik referatu

tel. 18 44 86 647

Magdalena Borek

tel. 18 44 86 651

Marek Ginter

tel. 18 44 86 650

Joanna Miczołek

tel. 18 44 86 652

Adrian Piwowarski

tel. 18 44 86 654

Barbara Fałowska

tel. 18 44 86 650

 

Zespół Estetyki Miasta

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 202

Adriana Migacz

tel. 18 44 86 649

 

Stanowisko ds Ochrony Zabytków

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 202

Jan Pinczer

poniedziałek, środa, piątek

tel. 18 44 86 660

 

 

Referat Urbanistyki

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 207, 208, 210, 211

Łukasz Maniak

kierownik referatu

tel. 18 44 86 655

Konrad Golonka

tel. 18 44 86 658

Monika Janur

tel. 18 44 86 629

Maria Lechowicz

tel. 18 44 86 644

Kinga Tarnawska

tel. 18 44 86 646

Tomasz Wesołowski

tel. 18 44 86 658

Zdzisław Zguda

tel. 18 44 86 646

 

 

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Zielona 55, II piętro, pok. 206, 208, 208a

Joanna Kopczyńska
kierownik referatu

tel. 18 44 86 657

Anna Basiaga

tel. 18 44 86 661

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 661

Katarzyna Cięciwa

tel. 18 44 86 663

Patrycja Główczyk

tel. 18 44 86 663

Maciej Kołek

tel. 18 44 86 653

Iwona Janaszek

tel. 18 44 86 662

Dorota Matusik

tel. 18 44 86 653

Mariusz Tworek

tel. 18 44 86 659