Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Dotacje przyznane w 2016 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tzw. trybie małych grantów

Katalog priorytetowych zadań publicznych znajduje się w Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi;
 2. Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń kryzysowych.

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
10 000 zł 8 000 zł 2 000 zł

 Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
136 Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza   Program - Strzelec dla Miasta. Zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w związku strzeleckim "Strzelec" organizacja społeczno–wychowawcza - edycja 2 - publikacja 13.01.2016 26 6 000 zł
158 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Mistrzostwa Pierwszej Pomocy- publikacja 22.01.2016r. 25 2 000 zł
180 Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Program - Strzelec dla Miasta. Zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w związku strzeleckim "Strzelec" organizacja społeczno–wychowawcza - edycja 4 publikacja 23.11.2016 r. - -

 

 

 

EKOLOGIA I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt – sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Nowego Sącza; pracownik merytoryczny: Tomasz Kustra, tel. 18 415 65 57
 2. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
 5 000 zł 5 000 zł 0 zł

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena
/pkt.
Przyznana dotacja
 160/2016  Stowarzyszenie Sądecki Elektryk  SOS dla Sądecczyzny VII edycja - gospodarka odpadami komunalnymi- publikacja 11.02.2016 r. 25 3 000 zł
 177/2016 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk  Nowe elementy edukacyjne do witryny informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 26  2000 zł

 

 

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydział merytoryczny: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych.

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

1. Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym włączenie
  pracodawców do tego procesu;
2. Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości.
3. Działania na rzecz budowania współpracy administracji, biznesu i nauki.

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
 10 000 zł 9 715 zł 285 zł

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
163/2016 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk Własna firma-pomysł na życie-III edycja-publikacja 26.02.16 r. 30  4 715
 178/2016 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Srebrna gospodarka szansa na rozwój Sądecczyzny  18 5 000 zł

 

 

 

KULTURA FIZYCZNA

Wydział merytoryczny: Wydział Kultury i Sportu

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
15 000 zł 15 000 zł 0 zł

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
135  Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju Organizacja zajęć strzeleckich w formie turnieju, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich - publikacja 13.01.2016 27 4 000
137 Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza XII zawody sportowe-obronne dla uczniów o profilu wojskowym i członków związku strzeleckiego "Strzelec" organizacji społeczno-wychowawczej - publikacja 13.01.2016 26 3 500
138 Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz Organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży - publikacja 13.01.2016 26 2 000
142 Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja rekreacyjnego festynu rowerowego - publikacja 13.01.2016 25 3 500
143 Stowarzyszenie Brydża Sportowego "ALF" Organizacja imprez brydża sportowego - publikacja 13.01.2016 26 2 000

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami;
 2. Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu;
 4. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
 5. Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych;
 6. Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych;
 7. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego;
 8. Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
141 Stowarzyszenie TURKUS na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja koncertu oraz zabawy tanecznej z okazji Święta Państwowego  - publikacja 13.01.2016 19 3 000
145 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Nocny Bieg Mikołajkowy "Pomocnicy Świętego Mikołaja" - publikacja 13.01.2016 20

    

    2 500

 

155 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Fabryka Marzeń Wakacje w siodle- publikacja 21.01.2016r. 20,5 2 500
157 Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy EVAN Zajęcia sportów walki podczas wakacji w Nowym Sączu-publikacja 27.01.2016 r. 22 5 000
162 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii publikacja 26.02.2016 r. 24 5 000
168 Katolickie Centrum Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu Letni wypoczynek w Kanie 2016- publikacja 13.05.2016 r. 19 3 000
170 Stowarzyszenie Sursum Corda Fiesta rodzinna- Bezpieczne Wakacje- publikacja 19.05.2016 r. 25 10 000
172 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych KONCERT MUZYCZNY -"ZDROWY DUCH I ZDROWE CIAŁO"- publikacja 02.06.2016 r. 21 7 000

 

Opracowanie: Kancelaria