Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/290/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/289/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/275/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/271/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Feliksowi Kirykowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/270/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Bolesławowi Faronowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/288/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/287/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/274/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Józefowi Hamplowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/273/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Franciszkowi Leśniakowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/272/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Janowi Lachowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/280/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/278/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarówniebezpiecznych, na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/291/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 9”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/268/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - Nowy Sącz - 10”.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/266/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/265/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/263/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w spawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/260/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/261/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/264/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2012-04-17
Uchwała Nr XXVI/259/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/257/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/252/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/246/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/251/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 50”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/247/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/253/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego [...]

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/238/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/236/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 - 2014” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.