Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2011-05-24
Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/96/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46.

2011-05-24
Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: porozumienia o przejęciu przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2011 w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku i interesów miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Nowego Sącza do 2015 roku”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu.

2011-01-25
Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do udzielenia zabezpieczenia w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 500 000,00 PLN, które Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury tytułem refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowalnych [...]

2011-01-25
Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.

2011-01-25
Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

2011-01-25
Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-01-25
Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2011-01-25
Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r., w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości.

2011-01-25
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2011

2011-01-25
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.