Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/231/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/230/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/229/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/211/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu,o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/210/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/204/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/198/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/203/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/202/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/205/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/206/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012

2012-01-10
Uchwała Nr XXI/197/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/185/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/196/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/194/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/195/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. w Nowym Sączu na lata 2012 - 2016.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/177/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/178/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2011-12-30
Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/192/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.