Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/311/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/337/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/336/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Małopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/340/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/338/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/339/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/292/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” księdzu kanonikowi Józefowi Janasowi.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/307/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/295/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/306/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/310/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/309/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przekazania skargi Pana Adama Szołdry z dnia 06 czerwca 2012 r., do rozpatrzenia Wojewodzie Małopolskiemu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/296/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/299/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/297/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2011.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/298/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/305/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/293/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej, Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 17”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/269/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Julianowi Dybcowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/276/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/286/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/285/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/267/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Pani Gabrieli Danielewicz.