Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2014-12-30
Uchwała Nr V/41/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2014-12-30
Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015

2014-12-16
Uchwała Nr IV/30/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/29/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/32/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Krystyny Gurby prowadzącej niepubliczne przedszkole i żłobek „Misiek” w Nowym Sączu, ul. Zakładników, 33 - 300 Nowy Sącz, działającą przez pełnomocnika radcę prawnego Lucynę Gąsiorowską, na Uchwałę Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby [...]

2014-12-16
Uchwała Nr IV/31/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLV/421/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2001 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu [...]

2014-12-16
Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-01
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2014-12-01
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/699/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/698/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/697/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/696/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/700/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/684/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umów najmu części nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/683/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Westerplatte 23 w Klubie Osiedlowym „Bajka”, będącego własnością Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Osiedla „Westerplatte”.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/681/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/687/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004 r., w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/686/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/685/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/692/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nowym Sączu.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/691/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.