Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/168/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/169/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Nowy Sącz umowy najmu części nieruchomości przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/171/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 33”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/174/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/175/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/181/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/166/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/165/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 34”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/161/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Zakładu Karnego Nowy Sącz w Nowym Sączu.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/164/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/177/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXX/876/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006 r., w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/178/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/163/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/179/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/173/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 53”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/180/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2015-09-15
Uchwała Nr XV/148/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/142/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” panu Ernstowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM” sp. z o. o. w Nowym Sączu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/149/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.