Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/588/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/584/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/573/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/582/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/579/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/580/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/571/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/572/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/570/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/569/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/568/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/567/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/566/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/553/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/564/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/554/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/555/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/563/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/561/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/560/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/559/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków energetycznych.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/558/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/562/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/565/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/552/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez miasto Nowy Sącz.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/549/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/550/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/548/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/544/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/542/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/541/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/536/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/535/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/534/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/531/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r.w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.